Wijzo Chips Topcoat

Waterverdunbare, 1-component, blanke topcoat op basis van polyurethaan/acrylaatdispersie.


- Sneldrogend 
- Minder milieubelastend en reukarm
- Goede slijtvastheid
- Niet vergelend
- Goed reinigbaar, mits in 3 lagen aangebracht
[01] Producttypering
Kleuren Blank
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Polyurethaan/acrylaatdispersie
Dichtheid bij 20°C
1,1 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 75 K.U.
Vaste bestanddelen
35 Volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur; beloopbaar
na 8 uur
Glansgraad
Zijdeglans

[03] Prestaties en eigenschappen

Als blanke afwerking in het Wijzo Chipsvloersysteem voor naadloze decoratieve afwerking van vloeren in magazijnen, showrooms, kantoren, kantines, scholen, e.d.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller (acryl)kwast of polyether roller). Voor gebruik goed roeren.
Verdunning Niet verdunnen
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

10 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water

Verbruik Eerste laag ca. 200 ml/m², volgende lagen ca. 100 ml/m² (per laag)
[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens