Wijzo Chips Finish Blank

Waterverdunbare, blanke afwerklaag op basis van acrylaat-dispersie voor
het Wijzo Chipswandsysteem.

- Reukarm 
- Sneldrogend
- U.V.-bestendig/niet vergelend
- Goed reinigbaar
- Minder millieubelastend
[01] Producttypering
Kleuren
Blank
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Acrylaat copolymeerdispersie
Dichtheid bij 20°C
1,0 kg/dm³
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
3 - 4 uur; indien van toepassing overschilderbaar na ca. 4 uur
Glansgraad
(Zijde)mat, afhankelijk van het aantal lagen
Schrobvastheid Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

[03] Prestaties en eigenschappen

Als transparante afwerking in het Wijzo Chipswandsysteem voor naadloze, decoratieve afwerking van wanden in kantoren, winkels, showrooms, trappenhuizen, openbare gebouwen e.d.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller (nylon, poolhoogte 10 -15 mm)
Applicatiemethode

Het materiaal vol en gelijkmatig aanbrengen. Om aanzetten te voorkomen nat-in-nat werken.

Verdunning Gebruiksklaar, niet verdunnen
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 25%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water

Praktisch rendement

Ca. 150 ml/m², zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Laagdikte

Minimaal [waarde] micrometer droge laagdikte is ca. [waarde] micrometer natte laagdikte 

[05] Verwerking
[06] Onderhoud
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw

Zie documentatieblad Wijzo Chipsmelange (wandsysteem). Bij een extra belasting van de ondergrond twee lagen aanbrengen. Droogtijd tussen de lagen ca. 4 uur.

[12] Systeemopbouw
Verpakking

10 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens