Wijzo Chips Basiscoat

Oplosmiddelvrije, twee componenten rolcoating op basis van epoxy.

- Hoog laagdiktebereik 
- Goede vloeiing

[01] Producttypering
Kleuren Basiskleuren volgens de Wijzo Wand- en Vloerchipswaaier
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Twee componenten epoxy
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,5 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
100 volume %/gew.%
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.

Binnen 15 minuten in de natte laag Wijzo Chipsmelange inspuiten, -sproeien, -strooien; overschilderbaar na 16 tot max. 48 uur

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Als grond-/kleeflaag in het Wijzo Chipsvloersysteem voor naadloze decoratieve afwerking van vloeren in magazijnen, showrooms, kantoren, kantines, scholen, e.d.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller (zie Handboek Wijzo Chips Vloersystemen)
Verdunning Niet verdunnen
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwastverdunning EP

Verbruik Ca. 400 g/m2
Mengverhouding
82,5 gewichtsdelen component A, 17,5 gewichtsdelen
component B
Mengwijze A en B component mechanisch mengen tot een homogeen mengsel
Potlife bij 20°C  Voor 5 kg ca. 0,5 uur verwerkingstijd
[05] Verwerking
Vlampunt Component A > 65°C en component B > 65°C 
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens