Wijzo Chips-Coll

Waterverdunbare grond-/kleeflaag voor het Wijzo Chipswandsysteem op basis van kunststofdispersie.


- Reukarm 
- Gemakkelijk verwerkbaar 
- Alkalivast, niet verzeepbaar
- Minder millieubelastend
[01] Producttypering
Kleuren Basiskleuren
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Copolymeer kunststofdispersie
Pigment Titaanwit en/of hoogwaardige kleurpigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,3 kg/dm³
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Droogtijd ca. 16 uur; binnen 10 minuten de Wijzo Chipsmelange inblazen in de nog natte laag Wijzo Chips-Coll.

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Als grond-/kleeflaag in het Wijzo Chipswandsysteem voor naadloze, decoratieve afwerking van wanden in kantoren, winkels, showrooms, trappenhuizen, openbare gebouwen e.d.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller (perlon, poolhoogte min. 20 mm) of airless spuit
Applicatiemethode Het materiaal vol en gelijkmatig aanbrengen
Spuitgegevens
Airless spray
Druk 10 - 15 MPa (100 - 150 bar)
Opening 0,021 inch (0,53 mm)
Verdunning 10 - 15% water
Verdunning Water (alleen bij spuiten)
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 25%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water

Praktisch rendement

Ca. 250 ml/m², afhankelijk van de structuur van de ondergrond en de applicatiemethode; zonodig d.m.v. proefvlak vastellen

Ondergrondconditie

Onbehandelde ondergronden: deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn.
Behandelde ondergronden: deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn.
Opmerking: cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden (plaatselijk) voorstrijken met Wijzo Hecht-/Muurgrond, gemengd met Wijzonol acrylaat-dispersie muurverf.

[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw

Zie documentatieblad Wijzo Chipsmelange (wandsysteem).

[12] Systeemopbouw
Verpakking

12,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens