LBH Urethan Zijdeglanslak

Hoogwaardige, krasvaste zijdeglanslak op basis van urethan-alkydhars.

- Zeer goede vloeiing en dekking 
- Snelle droging
- Fraaie zijdeglans
- Hoge kras- en stootvastheid
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmaaksysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Urethan-alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,23 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 95 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 45 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 2 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit
Ca. 6 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Zijdeglans; ca. 35 G.U. (60°) na 1 week doorharding

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Als zijdeglans (voor)lakverf in LBH-systemen op voorbehandeld hout en metaal.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast , roller, luchtspuit
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 30 micrometer droge laagdikte: 15,0 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

Minimaal 30 micrometer droog

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn N.v.t.
[06] Onderhoud
Vlampunt Ca. 40oC
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Als voor- en aflak op o.a. LBH Systeem Grondlak
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden (in onaangebroken verpakking)

[13] Artikelgegevens