LBH Transparant UV Hoogglans

Hoogglanzende duurzame transparante afwerking voor geveltimmerwerk buiten op basis van gemodificeerde alkydhars.


- Fraaie hoogglans
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Uitstekende buitenduurzaamheid (U.V. bestendig)
- Hoge aanvangsglans
- Goed glansbehoud
[01] Producttypering
Kleuren

3100 (blank) en vele transparante kleuren via het Wijzonol ALK kleurenmengsysteem

[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Pigment Transparante ijzeroxydes
Dichtheid bij 2°C
Ca. 0,90 kg/d³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 80 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 50 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 3 uur
Kleefvrij na ca. 4 uur
Overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit
8 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Hoogglans: ca. 80 G.U. (60°)

[03] Prestaties en eigenschappen

Als transparante grond-, tussen- en eindlaag in een afwerksysteem op nieuw en bestaand houtwerk van kozijnen, ramen, deuren, gevelbetimmeringen e.d..


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller of luchtspuit
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of wasbenzine

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid maximaal 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 30 micrometer droge laagdikte: 16,6m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

Minimaal 30 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 60 micrometer)

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn

Ca. 3 jaar.

Afhankelijk van de ligging/situering, de te behandelen houtsoort, de constructie, het toe te passen verfsysteem en de kleur, het beglazingssysteem, de mechanische belasting, de conditie van het binnenschilderwerk aan het buitengevelelement e.d.

[06] Onderhoud
Vlampunt 40°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw

Nieuw, onbehandeld hout:

- 3 lagen LBH Transparant UV Hoogglans aanbrengen

Onderhoud, hout behandeld met LBH Transparant UV Hoogglans:

Kaal houtwerk behandelen met 1 2 lagen LBH Transparant  UV Hoogglans.

Geheel afwerken met LBH Transparant UV Hoogglans.

Voor fraaie inkleuring kan als eerste laag Wijzonol Konserveergrond worden toegepast.


[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens