LBH Silicon Alkyd Systeemverf

Halfglanzende, systeemverf op basis van gesiliconiseerde alkydhars.

- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Goed glansbehoud
- Eenvoudig te verwerken
- Mooie vloei, goed standvermogen en (kanten)dekking
- Beperkt vochtregulerend
- Gehele jaar te verwerken
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurenmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gesiliconiseerde alkydhars 
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,10 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 66 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 3 uur;
Kleefvrij na ca. 4 uur
Overschilderbaar na ca. 18 uur

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lage temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

 

Elasticiteit
7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Halfglans; ca. 60 G.U. (60o), na ca. 1 maand

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
In combinatie met o.a. LBH Grondlak HV of LBH 4SO Grondlak en als 1-pot-systeem op hout en voorbehandeld metaal en kunststof, buiten.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of wasbenzine

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 0°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 45 micrometer droge laagdikte: 14,7 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

45 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 68 micrometer)

Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Bij houten en metalen ondergronden kan dit van grote invloed zijn op de mogelijkheid om te kunnen verwerken en na verwerking op de droging en de glans.

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn

Ca. 5 - 6 jaar

Afhankelijk van de ligging/situering, de te behandelen houtsoort, de constructie, het toe te passen verfsysteem en de kleur, het

beglazingssysteem, de mechanische belasting, de conditie van het binnenschilderwerk aan het buitengevelelement e.d.

[06] Onderhoud
Vlampunt 39°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

0,5, 1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens