LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak

Hoogglanzende aflak met uitstekende buitenduurzaamheid op basis van gesiliconiseerde alkydhars.


- Goede vloeiing en dekkracht 
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Zeer goed glansbehoud
- Geen beperking m.b.t. overschilderen
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gesiliconiseerde alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,20 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 55 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na 3 - 4 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit
7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Hoogglans; ca. 85 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Als hoogglans (voor)lakverf in LBH-systemen op voorbehandeld hout en metaal.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement

Bij 30 micrometer droge laagdikte: 18,6 m²/l

Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

30 micrometer droog

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn 5 -7 jaar
[06] Onderhoud
Vlampunt 40°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens