LBH Grondverf

Universele grondverf op basis van alkydhars.


- Goed penetrerend
- Zeer goede hechting
- Eenvoudige verwerking
- Goede schuurbaarheid
- Mooie vloei

[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurenmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,30 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 88 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 63 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 2,5 uur
Kleefvrij na ca. 3,5 uur
Overschilderbaar na ca. 16 uur
 
De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankeling van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.
 
Elasticiteit
5 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Zijdeglans; ca. 20 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Als grondlaag op hout en overgrondverf op (voor)behandeld hout, metaal en kunststof, buiten.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit
Spuitgegevens
Luchtspuit
Druk
0,3 - 0,4 MPa (3-4 bar)
Opening 1,5 - 2,0 mm
Verdunning 0 - 5% Wijzonol Spuitverdunning AL
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 45 micrometer droge laagdikte: 15,2 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

45 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 66 micrometer)

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn Ca. 1,5 jaar (bij twee lagen, als overgrondverf) 
[06] Onderhoud
Vlampunt 39°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens