LBH Grondlak HV_oud

Universele zeer goed buitenduurzame hoogvullende (overstaan) grond- en voorlak voor buiten op basis van alkydhars.


- Hoogvullend
- Mooie vloei
- Zeer goede (kanten)dekking
- Snelle droging en goed schuurbaar
- Eenvoudige verwerking
- Vochtregulerend
- Goede hechting 
- Zeer lange overstaantijd
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,35 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 95 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 63 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 1,5 uur; kleefvrij na ca. 3,5 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur

Droogtijd bij 5°C en 90% R.V.

Stofdroog na ca. 2,5 uur; kleefvrij na ca. 5 uur; overschilderbaar na ca. 24 uur

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lage temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

Elasticiteit
6 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Zijdeglans; ca. 20 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Als grondlak op hout en overgrondverf c.q. voorlak op (voor)behandeld hout, metaal en kunststof. Over grove ondergronden en/of schuurkrassen wordt na één laag een mooi vullend en glad resultaat verkregen. Door zijn specifieke eigenschappen is de LBH Grondlak HV goed toepasbaar als voorlak onder hoogglanslakken. 


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit
Spuitgegevens
Luchtspuit
Druk
0,3 - 0,4 MPa (3-4 bar)
Opening 1,5 - 2,0 mm
Verdunning 5 % Wijzonol Spuitverdunning AL
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of wasbenzine

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 0°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 90%; attentie voor dauwpunt (condensvorming)

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 50 micrometer droge laagdikte: 12,6 m²/l  
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

50 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 80 micrometer)

Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Bij houten en metalen ondergronden kan dit van grote invloed zijn op de mogelijkheid om te kunnen verwerken en na verwerking op de droging en de glans.

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn Ca. 3 jaar (als overgrondverf c.q. voorlak) 
[06] Onderhoud
Vlampunt 39°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid

Nieuw, onbehandeld hout
- reinigen/ontvetten en schuren
- gronden met LBH Grondlak HV
- voorlakken met LBH Grondlak HV
- aflakken met LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak, LBH
  Urethan Alkyd Zijdeglanslak of LBH Silicon Alkyd Systeemverf
Bestaand, behandeld hout
- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- plaatselijk gronden met LBH Grondlak HV
- plaatselijk of geheel voorlakken met LBH Grondlak HV
- aflakken met LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak, LBH
  Urethan Alkyd Zijdeglanslak of LBH Silicon Alkyd Systeemverf
Nieuw, onbehandeld metaal
- oxidatie grondig verwijderen, reinigen/ontvetten en schuren
- 2x gronden met Wijzonol Uni Primer
- voorlakken met LBH Grondlak HV
- aflakken met LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak, LBH
  Urethan Alkyd Zijdeglanslak of LBH Silicon Alkyd Systeemverf
Bestaand, behandeld metaal
- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- oxidatie grondig verwijderen
- plaatselijk 2x gronden met Wijzonol Uni Primer
- plaatselijk of geheel voorlakken met LBH Grondlak HV
- aflakken met LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak, LBH
  Urethan Alkyd Zijdeglanslak of LBH Silicon Alkyd Systeemverf
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens