LBH Blank UV

Glanzende, blanke lak voor geveltimmerwerk buiten, op basis van gemodificeerde alkydhars.

- Gemakkelijk verwerkbaar 
- Fraaie (hoog)glans
- Uitstekende buitenduurzaamheid (U.V. bestendig)
- Zeer goed glansbehoud
[01] Producttypering
Kleuren Blank (voor inkleuring Wijzonol transparante lakbeitsen toepassen)
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Dichtheid bij 2°C
Ca. 0,90 kg/d³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 70 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 50 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 5 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit
8 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
(Hoog)glans: ca. 70 G.U. (60°)

[03] Prestaties en eigenschappen
Als volledig blank (1-pot) systeem en als toplaag op Wijzonol transparante lak/beits systemen. Op hardhoutsoorten m.u.v. western red cedar en redwood. Voor zowel nieuwbouw als onderhoudswerk.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller of luchtspuit
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid maximaal 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 30 micrometer droge laagdikte: 16,6 ²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

Minimaal 30 micrometer droog 

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn 2 - 3 jaar
[06] Onderhoud
Vlampunt 40°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw

Nieuw, onbehandeld hout:

A-

4 Lagen LBH Blank UV aanbrengen, waarvan de eerste lagen ca. 5% verdund.

B- 2 Lagen Wijzonol Transparant Hoogglans aanbrengen.
- afwerken met 2 lagen LBH Blank UV

Onderhoud, hout behandeld met LBH Blank UV of
 Wijzonol Transparant Hoogglans:

-

Gebreken herstellen met 2 lagen LBH Blank UV of Wijzonol Transparant Hoogglans

- Geheel afwerken met LBH Blank UV


[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 Maanden

[13] Artikelgegevens