FlexiFiller Fixeer

Oplosmiddelvrije, twee componenten impregneer op basis van epoxy.

- Gemakkelijk te mengen en eenvoudig te verwerken
- Lage viscositeit en goed penetratie vermogen
- Verwerking vanaf 0°C 
- Oplosmiddelvrij en watervast
[01] Producttypering
Kleur Paars
[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,1 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
100 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Bij houtreparatie na ca. 15 min. Flexifiller (nat-in-nat) aanbrengen.
Bij toepassing op kopshout, zaagkanten e.d. na ca. 6 uur schuren en overschilderen.
 

[03] Prestaties en eigenschappen
- Als afsluitende hechtlaag tussen te repareren hout en FlexiFiller.
- Voor het impregneren c.q. afdichten van poreuze ondergronden zoals kopshout, zaagkanten van plaatmateriaal e.d.
 

[04] Toepassing
Applicatie Kwast
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
0 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap

Wijzonol Kwastverdunning EP

Mengverhouding A : B = 2 : 1 (in volumedelen)
Mengwijze
De juiste hoeveelheid component A en component B zorgvuldig mengen tot een homogeen paarse kleur; meng per reparatie(s)
zoveel als nodig is.
Attentie: component A goed schudden voor gebruik!
Potlife bij 20°C
150 ml gemengd product ca. 15 min.
Voorbehandeling ondergrond

Reinigen, ontvetten en schuren; niet aanbrengen op een vochtige ondergrond (max. 20%) of onder vochtige omstandigheden.

Verwerkingsmethode
-

Het te repareren houtoppervlak instrijken met FlexiFiller Fixeer.
Overtollig materiaal verwijderen. Na ca. 15 min. (nat-in-nat) FlexiFiller aanbrengen.

-

Bij de behandeling van kopshout, zaagkanten e.d. FlexiFiller Fixeer ruim aanbrengen. Na droging schuren en overschilderen.

[05] Verwerking
Vlampunt Component A boven 65°C, component B boven 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking Set A + B component: totaal 150 ml
Opslag

Droog, koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 9 maanden
[13] Artikelgegevens