FlexiFiller

Snel doorhardend, oplosmiddelvrij, twee componenten houtreparatiemiddel op basis van specifieke epoxy/verharder combinatie.


- Gemakkelijk mengbaar en goed verwerkbaar (modelleerbaar)
- Goed schuurbaar en universeel overschilderbaar
- Verwerking vanaf 0°C (zomer/winter toepasbaar)
- Bewerkbaar als hout (schuren, schaven, schroeven, boren, snijden)
- Krimpvrij en duurzaam flexibel
[01] Producttypering
Kleur Bruin 
[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,2 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
100 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
200 ml gemengd product in een laagdikte van ca. 5 mm:
Temperatuur: 0-5°C 5-15°C 15-25°C
Schuurbaar na: 6-8 uur 4-6 uur 2-4 uur
Bij grotere laagdikte is het product sneller schuurbaar en overschilderbaar. In dunne lagen, bijv. op kopshout en zaagkanten is de droogtijd langer.

[03] Prestaties en eigenschappen
Voor het dichten van scheuren, naden e.d. en het duurzaam repareren van houten constructies o.a. daar waar aangetast hout verwijderd is (in combinatie met FlexiFiller Fixeer). Ook geschikt voor het afdichten van kopshout, zaagkanten van plaatmateriaal e.d.

[04] Toepassing
Applicatie Plamuurmes
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
0 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap

Wijzonol Kwastverdunning EP

Mengverhouding A : B = 1 : 1 (in volumedelen); dosering via doseerpistool
Mengwijze
Met doseerpistool gelijke hoeveelheden component A en
component B op bijv. een kunststof mengplaat aanbrengen en zorgvuldig mengen met plamuurmessen tot een homogene bruine kleur. Het materiaal uitstrijken in een laagdikte van enkele mm.
Potlife bij 20°C

200 ml gemengd product in ca. 2 mm laagdikte is ca. 20 min. verwerkbaar

Voorbehandeling ondergrond

Eventuele verflagen verwijderen, ontvetten en/of schuren. Niet aanbrengen op vochtige ondergrond (max. 20%) of onder vochtige omstandigheden.

Overschilderbaar Na mechanisch schuren met alkyd- of watergedragen verven.
Verwerkingsmethode

Bij grote reparaties, max. ca. 200 ml met een diepte van ca. 40 mm vooraf de ondergrond fixeren met FlexiFiller Fixeer en na ca. 15 min nat-in-nat opbouwend vullen. Zonodig m.b.v. perspex mallen de reparatie strak afwerken. Bij grotere reparaties stukken hout 'inlijmen' met een naad van ca. 5 mm. Ook hierbij de hechtvlakken fixeren. Kleine reparaties, scheuren e.d. overmatig vullen.
Bij alle reparaties het houtvulmiddel mechanisch schuren waarbij overtollig materiaal verwijderd wordt. Het houtvulmiddel niet als plamuur gebruiken i.v.m. het afsluiten van de ondergrond. Bij toepassing van FlexiFiller op kopshout, zaagkanten e.d. deze na droging (mechanisch) schuren en overschilderen.

[05] Verwerking
Vlampunt Component A boven 65°C, component B boven 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking Kokers: set A + B component: totaal 300 ml
Opslag

Droog, koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden
[13] Artikelgegevens