Comfort Mat

Oplosmiddelvrije, watergedragen, matte en schimmelbestendige gladde  muurverf voor binnen, op basis van terpolymeerdispersie.


- Oplosmiddelvrij/geurneutraal
- Zeer hoge dekkracht
- Schimmelbestendig
- Goede verwerking
- Snelle droging
[01] Producttypering
Kleuren Wit, overige kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Terpolymeerdispersie
Pigment Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,5 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 115 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 37 volume %
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur
Glansgraad
Mat
Schrobvastheid Klasse 3, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal e.d. in vochtige en warme ruimtes zoals badkamers en keukens, binnen.

Zeer geschikt voor renovatieschilderwerk.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller en/of airless spray
Spuitgegevens
Airless spray
Druk 10 - 15 MPa (100 - 150 bar)
Opening 0,018 - 0,021 inch (0,46 - 0,53 mm)
Verdunning
ca. 5% water
Verdunning
Water

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%
Praktisch rendement

6-9 m²/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Ondergrondconditie
Onbehandelde ondergronden:
Deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn.
Behandelde ondergronden:
Deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn.
Opmerking:
Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden (plaatselijk) voorstrijken met
Wijzo Hechtgrond.
[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

10 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens