A-Qua Premium Hoogglanslak

Hoogwaardige, waterverdunbare hoogglanslak op basis van urethan technologie voor binnen en buiten.


- Oplosmiddelarm
- Soepele verwerking
- Zeer goede vloei en optimale dekkracht
- Hoge glans
- Kras- en slijtvast
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol AQ Kleurenmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Speciaal gemodificeerde waterverdunbare urethan-combinatie
Pigment Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,3 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 100 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 37 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na 0,5 - 1 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit
Ca. 7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Hoogglans, > 80 G.U., afhankelijk van ondergrond en laagdikte

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Op volgens voorschrift voorbehandeld hout, metaal, kunststof en houten plaatmateriaal, binnen en buiten. Zowel voor nieuwbouw als onderhoudsschilderwerk.
Na goed reinigen en mat schuren zeer goed toepasbaar op bestaand schilderwerk.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller en (lucht)spuit
Verdunning Gebruiksklaar (eventueel max. 5% water)
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

7 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water

Theoretisch rendement Bij 35 micrometer droge laagdikte: 10,0 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

35 micrometer droge laagdikte is ca. 100 micrometer natte laagdikte 

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn Ca. 5 jaar
[06] Onderhoud
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw

Als afwerklaag op o.a. A-Qua Premium Hechtprimer, A-Qua Premium Grondlak en Wijzonol Eco Primer S.

[12] Systeemopbouw
Verpakking 1 en 2,5 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden (in onaangebroken verpakking)
[13] Artikelgegevens