A-Qua Premium Hechtprimer

Hoogwaardige universele waterverdunbare hechtprimer, op basis van specifieke acrylaattechnologie, voor binnen en buiten.


- Oplosmiddelarm
- Snelle droging
- Uitstekende hechting
- Universeel overschilderbaar
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol AQ Kleurenmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Specifieke hechtingsbevorderende acrylaatcombinatie
Pigment Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,3 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 110 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 36 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na 0,5 - 1 uur; overschilderbaar na ca. 3 uur
Elasticiteit
Ca. 6 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Mat

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Als eerste hechtprimer c.q. grondlaag op hout, plaatmateriaal, steenachtige ondergronden, kunststof (hard PVC) en sendzimir verzinkt staal. Zowel binnen als buiten, waarbij na enkele dagen de optimale hechting wordt bereikt. Na goed reinigen en mat schuren zeer goed toepasbaar op bestaand schilderwerk. Als grondlaag voor o.a. de A-Qua Premium grond- en lakverven.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller en (lucht)spuit
Verdunning Gebruiksklaar (eventueel max. 5% water)
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

7 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water

Theoretisch rendement Bij 35 micrometer droge laagdikte: 10,3 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

35 micrometer droge laagdikte is ca. 100 micrometer natte laagdikte 

Voorbehandeling ondergrond
Geschilderd hout: reinigen en mat schuren
Sendzimir verzinkt staal:

zonodig roest en zinkzouten verwijderen en ontvetten

Kunststof (hard pvc):

reinigen, schuren en ontvetten op onbekende ondergronden proefvlak zetten en hechting bepalen

[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking 1 en 2,5 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden (in onaangebroken verpakking)
[13] Artikelgegevens