A-Qua Premium Glanslak

Hoogwaardige, waterverdunbare glanslak op basis van urethan technologie voor binnen.

- Oplosmiddelarm
- Soepele verwerking
- Zeer goede vloei en optimale dekkracht
- Snelle droging
- Kras- en slijtvast
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol AQ Kleurenmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Speciaal gemodificeerde waterverdunbare urethan-combinatie
Pigment Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,3 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 100 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 35 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na 0,5 - 1 uur; overschilderbaar na 4 - 5 uur
Elasticiteit
Ca. 7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Glans, ca. 60 G.U.

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Op volgens voorschrift voorbehandeld hout, metaal, kunststof, hout- en steenachtig plaatmateriaal, binnen. Zowel voor nieuwbouw als onderhoudsschilderwerk.
Na goed reinigen en mat schuren zeer goed toepasbaar op bestaand schilderwerk.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller en (lucht)spuit
Verdunning Gebruiksklaar (eventueel max. 5% water)
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

7 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water

Theoretisch rendement Bij 35 micrometer droge laagdikte: 10,0 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

35 micrometer droge laagdikte is ca. 100 micrometer natte laagdikte 

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn N.v.t.
[06] Onderhoud
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw

Als afwerklaag op o.a. A-Qua Premium Hechtprimer, A-Qua Premium Grondlak en Wijzonol Eco Primer S.

[12] Systeemopbouw
Verpakking 1 en 2,5 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden (in onaangebroken verpakking)
[13] Artikelgegevens