Trottoirband 18/20 x 25 x 100 cm

 
Productkenmerken
[01] Producttypering
Formaat
18 / 20 x 25 x 100 cm

Gewicht
ca. 114,0 kg

Voorkom kleurverschil
Aangezien trottoirranden voornamelijk worden vervaardigd uit natuurprodukten kunnen kleine kleurverschillen ontstaan tussen verschillende produktieseries. Daarom is het raadzaam het benodigde aantal banden en tegels in één keer te bestellen, zodat deze uit dezelfde produktieserie worden geleverd.
 
Doorlopende visbeksluiting
v.d. Bosch Beton* levert zowel rechte banden als bochten met een doorlopende visbeksluiting*. Door de verschillen in produktiemethodes kunnen bochten en hoeken qua kleur en structuur iets afwijken van rechte banden met dezelfde samenstelling.
* Opsluitbanden 5/15, 6/15 en 6/20 worden met doorlopende hol- en dolsluiting geleverd.
 
Vorm en uiterlijk
 • De banden moeten gelijkmatig van vorm zijn en mogen geen zichtbare structuurgebreken vertonen, zoals grindnesten, holten of scheuren. Trilgaatjes, veroorzaakt tijdens fabricage zijn aanvaardbaar.
 • De zichtzijde moet gelijkmatig van kleur zijn.
 • De langsribben van opsluit- en trottoirbanden die na het plaatsen zichtbaar blijven, kunnen van vellingkanten en afrondingen zijn voorzien.
Maten en maatafwijkingen
 • De nominale werkende lengte van rechte banden is volgens opgave van de fabricant. De lengte van de band mag niet meer dan 1% hiervan afwijken, met een minimum van 4 mm en een maximum van 10 mm.
 • v.d. Bosch Beton* levert de meeste banden met een splintervrije kop. Tussen twee aansluitende banden mag de voegbreedte aan de bovenzijde maximaal 5 mm bedragen.
 • De afmetingen van de zichtvlakken mogen niet meer dan 3% afwijken van de nominale maat, met een minimum van 3 mm een een maximum van 5 mm.
 • Alle overige maten mogen maximaal 5% afwijken, met een minimum van 3 mm en een maximum van 10 mm.
 • Op een band gemeten, mogen afmetingen niet meer dan 5 mm verschillen.
 • De afwijking op vlakheid en rechtheid mag, gemeten met een meetlat van 800 mm, maximaal 4 mm bedragen.
Hoekstukken 45º
In het geval van hoekstukken hanteren wij de maatvoering 45 graden en niet 135 graden. Hierbij dient u het volgende in ogenschouw te nemen:
- een hoekstuk 45º uitwendig = 135º uitwendig
- een hoekstuk 45º inwendig = 135º inwendig

 
[02] Vormgeving en afmetingen

Samenstelling

 • De deklaag aan de zichtzijde moet minimaal de hoogte hebben welke de fabrikant heeft aangegeven.
 • De dikte van de deklaag moet over deze hoogte minimaal een dikte bezitten van 4 mm.
Buigtreksterkte
De karakteristieke buigtreksterkte voor de opsluit- en trottoirbanden moet tenminste
5,0 N/mm² bedragen. Geen enkele waarde mag lager zijn dan 4,0 N/mm² zijn.
 
Slijtbestendigheid
De breedte van de groef welke ontstaat bij de afslijtproef mag maximaal 23 m zijn.
 
Vorst-dooizoutbestandheid
Het gemiddelde massaverlies, bepaald volgens de norm mag niet meer bedragen dan
1,0 kg/m². Geen enkele individuele waarde mag meer dan 1,5 kg/m² bedragen.
[03] Prestaties en eigenschappen
Trottoirbanden zijn leverbaar in talrijke uitvoeringen met verschillende oppervlaktestructuren en kleuren. De verschillen kunnen onstaan door uitwassing van cement uit de zichtzijden. Dit resulteert in een ruw oppervlak, waardoor de toeslagstoffen duidelijk zichtbaar worden.
 
Veel variatie
Door het toepassen en vermengen van verschillende toeslagstoffen (gebroken basalt, porfier, grind, kwarts, graniet etc.) en het toevoegen van pigmentkleurstoffen kunnen fraaie structuren worden gecreëerd, die de trottoirband een bijzondere uitstraling geven.
Door een nauwkeurige selectie en toepassing van toeslagstoffen en pigmentkleurstoffen heeft v.d. Bosch Beton* een gevarieerd programma trottoirbanden ontwikkeld, waaruit u altijd een passende keuze kunt maken.
[04] Toepassing
Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf
Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.
 
Documentatieblad "Witte uitslag"
 
Hoe ontstaat witte uitslag?
De witte uitslag ontstaat door een chemische reactie in het cement. Onder invloed van water wordt vrije kalk gevormd, die opgelost in water, via de poriën in het beton doordringt naar het oppervlak. Zodra de kalk in aanraking komt met lucht (kooldioxyde), ontstaat het onoplosbare calciumcarbonaat. Op gekleurde tegels en stenen is deze witte uitslag beter zichtbaar dan op grijze betonbestratingsmaterialen.
 
Primaire en secundaire uitslag
Witte uitslag kan op verschillende momenten ontstaan. Tijdens de fabricage, door invloed van het aanmaakwater (primaire uitslag) of in de praktijk door invloed van regenwater (secundaire uitslag). Primaire uitslag kan ten dele voorkomen worden door een optimale verdichting van de deklaag en een lage water/cement verhouding. Dit biedt echter geen garanties, want de uitslag kan immers ook door regenwater ontstaan. Het ontstaan ervan is afhankelijk van vele (externe) factoren en kan derhalve niet als produktiefout worden aangemerkt.
 
Oplossingen
Zoals gezegd is er weinig aan te doen. Secundaire uitslag kan door schrobben en goed uitspoelen in het eerste stadium van het proces hooguit worden afgeremd. In de praktijk is deze oplossing niet haalbaar. Behandeling met zoutzuur, dat calciumcarbonaat wel kan oplossen is evenmin een optie. Zoutzuur kan het cement aantasten. De enige oplossing is wachten tot het probleem zichzelf oplost.
 
 
 
 
[06] Onderhoud
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkom kleurverschil
Aagezien trottoirbanden voornamelijk worden vervaardigd uit natuurprodukten kunnen kleine kleurverschillen ontstaan tussen verschillende produktieseries. Daarom is het raadzaam het benodigde aantal banden en tegels in één keer te bestellen, zodat deze uit dezelfde produktie serie kunnen worden geleverd.
 
Doorlopende visbeksluiting
v.d. Bosch Beton* levert zowel rechte banden als hulpstukken met een doorlopende visbeksluiting. Door de verschillen in produktiemethodes kunnen bochten en hoeken qua kleur en structuur iets afwijken van rechte banden met dezelfde samenstelling. De opsluitbanden 5x15, 6x15 en 6x20 worden overigens met doorlopende hol- en dolsluiting geleverd.
 
CE Markering
Vrijwel alle opsluit- en trottoirbanden en bijhorende hulpstukken uit het brede assortiment van v.d. Bosch Beton* b.v. voldoen aan deze Europese Norm NEN-EN 1340 KOMO-keur. CE Markering betekent niet automatisch "kwalitatief goed". Binnen de norm kan een fabrikant kiezen voor bepaalde kwaliteitsklasse of soms zelfs voor helemaal geen klasse. In Nederland kent men aanvullend op het CE merk het KOMO keurmerk.
Indien een betontegel het KOMO keurmerk draagt is men verzekerd van een op Nederlandse maatstaven toegespitste kwaliteitskeuze. Verder voldoet het KOMO product ook automatisch aan het bouwstoffenbesluit.
 
 
Een opsluit- of trottoirband met alleen CE markering betekent niet automatisch dat het product voldoet aan Nederlandse kwaliteitsmaatstaven en het bouwstoffenbesluit.
 
Klik hier voor meer infomatie over de verschillen tussen KOMO en CE.
 
   
 
 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van v.d. Bosch Beton b.v. zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2007), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), alsmede de Aanvullende Leveringsvoorwaarden v.d. Bosch Beton b.v.
 
 
Omdat wij verzekerd zijn bij Euler Hermes kredietverzekeringsmaatschappij, zijn ook de door haar gestelde voorwaarden van toepassing.  
[07] Kwaliteit en garantie
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
 
 
Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.
 
Ecoton® Milieukeur
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton.
 
 
Duurzaam Bouwen met v.d. Bosch Beton*
Sinds de nationale DUBO-dag 2008 beschikt v.d. Bosch Beton* over het certificaat Duurzaam Bouwen. De overheid heeft zichzelf verplicht per 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De betonindustrie loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Als innoverende producent, wil v.d. Bosch Beton* niet afwachten tot 2010. Met producten als Ecoton® (hergebruik van materialen), DuraSilent® (stille straatstenen), de 100% kleurvaste natuurlijke producten Novacolor® en Duracolor®, machinale verwerking van betonproducten en een Arbo-technisch verantwoord productieproces lopen wij voorop. Waarom wachten tot 2010 met duurzaam inkopen, als het nu al kan?
 
 

 

[08] Milieu en gezondheid
Verpakkingsoverzicht
Hieronder kunt u een verpakkingsoverzicht downloaden met productinformatie,
aantallen met pak of laag, vierkante meter en volle vracht.
Heeft u een gedrukte versie van het verpakkingsoverzicht? Dan kunt u
hier controleren wat de wijzigingen sindsdien zijn.
 
Trottoirband 18/20 x 25 x 100 cm
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[10] Rekenmodel

 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
 

Klik hier om de bestekservice te starten.
[11] Bestektekst

Bochten en hulpstukken 18 x 20 x 25

Straal
uitw
inw
R = 0,50
R = 0,75
 
R = 1,00
R = 1,50
 
R = 2,00
 
R = 3,00
R = 4,00
 
R = 5,00
R = 6,00
 
R = 7,00
R = 8,00
R = 10,00
R = 12,00
R = 15,00
 
 
links / rechts / tussen
links / rechts
links / rechts
links / rechts / tussen
links / rechts / tussen
links / rechts / tussen
Profielverloopbanden 13/15x25
links / rechts
Profielverloopbanden RWS 25
links / rechts
Profielverloopbanden 5/20x20
links / rechts
Profielverloopbanden 7/20x20
links / rechts

 = standaard leverbaar, levertijd in overleg

Porringen
Met behulp van de porringlijst, kunt
u de juiste straal achterhalen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12] Hulpstukken
Overzicht kleuren & levertijd
 
Opsluit- en trottoirbanden zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.
 
 
Let u alstublieft op onze levermogelijkheden. Een overzicht hiervan vindt u in het onderstaande overzicht.
 
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[13] Artikelgegevens
Documentatie Trottoirband 18/20 x 25 x 100 cm
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
3.06a - Trottoirband 18/20 x 25 x 100 cm
 
Hulpstukken
3.10 - Hoekstukken 
3.12 - Puntstukken
3.16 - Inritverloopbanden

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie Trottoirband 18/20 x 25 x 100 cm
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
3.06a - Trottoirband 18/20 x 25 x 100 cm
 
Hulpstukken
3.10 - Hoekstukken 
3.12 - Puntstukken
3.16 - Inritverloopbanden

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie