Rubber veiligheidstegel

 
Productkenmerken
  • kindvriendelijk
  • enorme veerkracht
  • slipvast weerbestendig oppervlak
  • onverwoestbaar
  • geluidsdempend
  • snelle en eenvoudige verwerking
 
 
 
[01] Producttypering
Kleuren
Zwart, rood-bruin, groen, geel, blauw of grijs
 
Formaat
50 x 50 cm
25 x 50 cm
 
Dikte Valhoogte  Gewicht 
2,5 cm 0,8 m 20,5 kg/m²
4,5 cm 1,4 m 28,0 kg/m²
6,0 cm 1,7 m 40,0 kg/m²
7,5 cm 2,2 m 48,0 kg/m²
9,0 cm 2,9 m 58,0 kg/m²
11,0 cm 3,4 m 72,0 kg/m²

Tegels zijn, met uitzondering van de 2,5 cm. dik,
voorzien van pen/gat verbinding en extra zacht.

[02] Vormgeving en afmetingen
Betontegels zijn niet erg kindvriendelijk en kunnen in combinatie met klimtoestellen zelfs gevaarlijk zijn. De rubber veiligheidstegel geeft wèl mee als een kind (of volwassene) erop valt. Deze tegels hebben een enorme veerkracht èn een slipvast weerbestendig oppervlak. Rubber veiligheidstegels zijn bovendien onverwoestbaar en laten zich in talrijke situaties snel en eenvoudig verwerken. Ze worden toegepast in speeltuinen, maar ook bij bejaardencentra, in zwembaden, langs kunstijsbanen, maar ook op flatbalkons vanwege de uitstekende geluidsdemping.
 
[04] Toepassing
Ondergrond
De bovenzijde van de rubbertegels dienen bij voorkeur gelijk te liggen met het omliggende maaiveld of bestratinghoogte, dit om een goede opsluiting, middels rubberen opsluitbanden, van de rubbertegels te waarborgen.
 
Graaf daarom de locatie uit tot ongeveer 30- 50 cm onder de omliggende hoogte. De diepte van ontgraven is afhankelijk van de dikte van de toe te passen veiligheidstegels. Maatstaaf hierbij is dat de constructie onder de rubbertegels minimaal 250 mm is. Plaats de benodigde rubber opsluitingbanden rondom de te leggen rubbertegels op de juiste afstanden. Vul de ontgraving aan middels een puinverharding van minimaal 15 cm, met daarop een straatlaag van straatzand met een dikte van 5 cm, waarop (oude) betonbestrating op zijn kop (hierdoor is er geen vellingkant tussen de verhardingselementen) aangebracht moet worden. Uiteraard kunnen ook vlakke betontegels worden toegepast.
 
De gehele ondergrond dient voldoende verdicht en draagkrachtig te zijn om een degelijke fundering te verkrijgen.
 
Plaatsing
De rubbertegels dienen in halfsteens verband   aangebracht te worden, waarbij zij aan alle zijden voorzien moeten worden van de bijgeleverde deuvels (behoudens de 25 mm). Het geheel moet onder een verhang van minimaal 2% worden aangebracht waardoor de afwatering gegarandeerd is en de rubbertegels, mede door de fijnkorrelige toplaag, het langst vrij blijven van verontreinigingen in en op de rubbertegels.
Onze rubbertegels kunnen los in bovenstaande constructie worden aangebracht, echter geniet verlijming van de tegels aan de ondergrond en aan elkaar onze voorkeur. Voordeel van het verlijmen is dat de rubbertegels door temperatuursschommelingen niet de kans krijgen in- en uit te gaan zetten, waardoor zij ook niet kunnen gaan kieren. Tevens is de rubbervloer minder gevoelig voor vandalisme.
 
Rubbertegels kunnen ook op een gestabiliseerde zandondergrond worden aangebracht. Hierbij dienen de rubbertegels wederom rondom te worden voorzien van de meegeleverde deuvels (behoudens de 25 mm) en onderling op de randen aan elkaar te worden verlijmd. v.d. Bosch Beton* raadt deze plaatsingsmethode ter sterkste af. Dit omdat de kans op verzakking van de speelvloer zeker aanwezig is.
 
Het aanbrengen van de rubbertegels dient bij voorkeur te geschieden onder de 20°. Hierboven zullen de rubbertegels gaan uitzetten. De uitzettingscoëfficiënt van rubber bedraagt ongeveer 2%, waardoor de tegels bij een lagere temperatuur weer kunnen gaan krimpen en kieren kunnen gaan veroorzaken. Breng de rubbertegels daarom bij hogere temperaturen nooit met overmaat aan, maar onder spanning. Bij lagere temperaturen kunt u ze wel op de juiste maat verwerken. Plaats om dezelfde reden de pallets met rubbertegels voor aanvang van de werkzaamheden ook nooit in de volle zon.
 
Onderhoud
Indien de rubbertegels zijn aangebracht met een verhang van 2% zal het onderhoud minimaal zijn. Wij adviseren om de rubbervloer maandelijks schoon te vegen met een zachte bezem en/of deze met water schoon te spuiten (geen hogedrukspuit). Het toepassen van reinigingsmiddelen wordt ten zeerste afgeraden.
[05] Verwerking

Rubber veiligheidstegels
Rubber veiligheidstegels worden geleverd volgens NEN-EN 1177:2008
 

Kwaliteit algemeen

Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 

[07] Kwaliteit en garantie
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
Klik hier om de bestekservice te starten.

[11] Bestektekst
Overzicht kleuren & levertijd
Leverbaar in zwart en op aanvraag in rood, groen, geel, grijs of blauw.
[13] Artikelgegevens
Documentatie Rubber veiligheidstegel
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
1.26 - Rubber veiligheidstegel
1.26a - Verwerking rubber veiligheidstegel

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie