DUBO bij v.d. Bosch Beton*

ECOTON®
ECOTON® is speciaal ontwikkeld met het oog op het milieu en de wetgeving daarvoor. Steenachtige bouwmaterialen vallen onder het bouwstoffenbesluit. Producten van v.d. Bosch Beton* met het stempel "ECOTON® Milieukeur" voldoen aan de eisen, opgesteld door Stichting Milieukeur.
 
Meer details over ECOTON®
 
 
 
 
Ecopass® en Ecodrain®
Afkoppelen met behulp van waterpasserende of waterdoorlatende bestrating is een actueel onderwerp. Grondwaterstanden worden weer beheersbaar. Geef water de ruimte, zonder consessies te hoeven doen aan kwaliteit en uiterlijk van de bestrating.
 
Meer details over Ecopass® en Ecodrain®
 
 
 
 
100% natuurlijk kleurvast
Met Duracolor® en Novacolor® zette v.d. Bosch Beton* jaren geleden al een nieuwe trend in. De eerste cement-gebonden natuurstenen komen uit Almelo. De stenen van toen liggen nog steeds in hun oorspronkelijke kleur inpleinen, dorpsstraten en doorgaande wegen.
Het toepassen van speciaal geselecteerde natuursteen en natuurlijke pigmenten, maakt dat chemische kleurstof niet meer nodig is. Beter voor behoud van milieu en kleur...
Groot voordeel van Duracolor® en Novacolor® ten opzichte van gebakken materialen is, dat een machinaal pakket zo uit de fabriek komt. Daar komen géén handen aan te pas...
 
Meer details over Duracolor® en Novacolor®
 
 
 

DuraSilent® geluidreducerende stenen
Het terugdringen van asfalt is niet alleen in belang van het milieu. Ook esthetische waarde speelde een grote rol bij de keuze voor betonstraatstenen met een 100% natuurlijke en kleurvaste deklaag.
Asfalt is stil, maar niet stiller dan DuraSilent®. Door een perfecte combinatie van natuurlijke toeslagmaterialen, is het v.d. Bosch Beton* gelukt een steen te ontwikkelen, die gemiddeld 0,9 db(A) stiller is dan Dicht Asfalt Beton (DAB) bij 50 km/h.
 
Meer details over DuraSilent®
 
 
 

Arbo-technisch verantwoord werken
Arbo-technische omstandigheden zijn onderhevig aan een toenemende interesse van overheid, aannemers en producent. Niet alleen hoeft de stratenmaker steeds minder op de knieën, ook medewerkers in onze fabrieken merken veranderingen in hun dagelijks werk.
Machinale pakketten worden meer en meer standaard in zowel betonstraatstenen als tegels. Verpakkingen en productinnovaties worden door speciale productontwikkelteams van v.d. Bosch Beton* afgestemd op arbeidsomstandigheden.
Medewerkers van v.d. Bosch Beton* kunnen bij steeds meer producten vertrouwen op machines en onze, in eigen beheer ontwikkelde, robots.

[01] Producttypering

Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 

Gecertificeerd puin
v.d. Bosch Beton* b.v. gebruikt uitsluitend grondstoffen welke worden vervaardigd onder kwaliteitsborgingscerficaat. Het menggranulaat, de grondstof voor ECOTON® producten, heeft daardoor altijd een constante kwaliteit. Deze certificering biedt daarnaast de zekerheid dat de grondstof wordt gecontroleerd op fysische en milieuhygiënische eigenschappen.

 

[07] Kwaliteit en garantie
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
 
 
Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.
 
Ecoton® Milieukeur
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton.
 
 
Duurzaam Bouwen met v.d. Bosch Beton*
Sinds de nationale DUBO-dag 2008 beschikt v.d. Bosch Beton* over het certificaat Duurzaam Bouwen. De overheid heeft zichzelf verplicht per 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De betonindustrie loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Als innoverende producent, wil v.d. Bosch Beton* niet afwachten tot 2010. Met producten als Ecoton® (hergebruik van materialen), DuraSilent® (stille straatstenen), de 100% kleurvaste natuurlijke producten Novacolor® en Duracolor®, machinale verwerking van betonproducten en een Arbo-technisch verantwoord productieproces lopen wij voorop. Waarom wachten tot 2010 met duurzaam inkopen, als het nu al kan?
 
 

 

[08] Milieu en gezondheid
Documentatie DUBO bij v.d. Bosch Beton*
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
4.00 - Duurzaam Bouwen
4.01 - Ecoton® producten
4.02 - DUBO bij v.d. Bosch Beton*
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie DUBO bij v.d. Bosch Beton*
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
4.00 - Duurzaam Bouwen
4.01 - Ecoton® producten
4.02 - DUBO bij v.d. Bosch Beton*
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie DUBO bij v.d. Bosch Beton*
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
4.00 - Duurzaam Bouwen
4.01 - Ecoton® producten
4.02 - DUBO bij v.d. Bosch Beton*
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie DUBO bij v.d. Bosch Beton*
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
4.00 - Duurzaam Bouwen
4.01 - Ecoton® producten
4.02 - DUBO bij v.d. Bosch Beton*
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie DUBO bij v.d. Bosch Beton*
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
4.00 - Duurzaam Bouwen
4.01 - Ecoton® producten
4.02 - DUBO bij v.d. Bosch Beton*
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie DUBO bij v.d. Bosch Beton*
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
4.00 - Duurzaam Bouwen
4.01 - Ecoton® producten
4.02 - DUBO bij v.d. Bosch Beton*
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie DUBO bij v.d. Bosch Beton*
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
4.00 - Duurzaam Bouwen
4.01 - Ecoton® producten
4.02 - DUBO bij v.d. Bosch Beton*
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie