Poltec 717 hechtmortel

 
Productkenmerken
  • Voorgedoseerde en gebruiksklare hechtmortel voor het verlijmen van betonbanden
  • Rotsvaste verankering van plakbanden, bochtbeschermingsblokken, etc.
  • Makkelijk te verwerken, opvullend vermogen, geschikt voor een natte ondergrond
[01] Producttypering
Kleur
Donkergrijs
 
Verpakking
Zakken 25 kg
Pallets van 48 zakken
[02] Vormgeving en afmetingen
Poltec 717 hechtmortel is een snel uithardende en krimparme hechtmortel die samengesteld is uit speciale zand-, en geselecteerde cementsoorten en aangevuld met speciale toeslagsoffen. Poltec 717 hechtmortel heeft de volgende eigenschappen:
  • Snelle uitharding, en hoge mechanische weerstand
  • Gemakkelijk te verwerken, enkel zuiver water toevoegen
  • Uitstekende hechting op beton en asfalt
  • Niet giftig, reukloos
  • Bestand tegen chemische aantastingen zoals dooizout


Technische eigenschappen

Leveringsvorm donkergrijze poeder
Dichtheid van het poeder 1,4 kg/liter
Korrelgrootte 0 2 mm
Druksterkte:
  - na 2 uur 17 N/mm
  - na 24 uur 47 N/mm
  - na 28 dagen 70 N/mm
Treksterkte op beton:
  - na 2 uur 1 N/mm
  - na 28 dagen
> 2 N/mm
  (breuk in de ondergrond)
Treksterkte op asfalt:
  - na 2 uur > 0,7 N/mm
  (breuk in het asfalt)
Verwerkingstijd ca. 20 min. bij 20C
Afbindtijd ca. 20  40 minuten

Verhardingstijd

Temperatuur
 30C
 20C
 5C
Aanvang verharding
 20 min.
 45 min.
 1,5 uur
Einde verharding 
 40 min.
 1 uur
 2, 5 uur

Druksterkte

Na
 2 uur
 6 uur
 24 uur
 7 dgn.
 28 dgn.
N/mm
 4
 5,5
 7
 10
 11

Aanhechting op beton

Treksterkte na:
 
2 uur
 1 N/mm
2 dagen
 > 2 N/mm (breuk op beton)

[03] Prestaties en eigenschappen
Poltec 717 hechtmortel is een kant en klare mortel op basis van zand, speciale cementsoorten en toeslagstoffen met de volgende eigenschappen, krimparm, snelle verharding, hoge mechanische weerstand, sterke aanhechting op beton en asfalt, bestand tegen chemische aantasting (zoals dooizouten).
[04] Toepassing
Vervoer en opslag
Vocht- en vorstvrij kan het product ongeveer 6 maanden opgeslagen worden.
 
Verwerkingstemperatuur
Poltec 717 hechtmortel niet verwerken onder de 5C en boven de 35C. Ook niet verwerken op een bevroren ondergrond.
 
Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet volkomen schoon zijn, en vrij van losse delen. Het oppervlak moet vrij zijn van olie, vet of stof. De ondergrond eerst goed bevochtigen evenals de onderzijde van het te plaatsen element. Eventueel het overtollige water verwijderen.
 
Bereiding van het product
Aanbrandlaag:
1 deel water en 1 deel poeder Poltec 717. Op poreuze oppervlakken: 1 deel water, 1 deel Poltec 751 of Poltec 440 (additieven) en 1 deel poeder Poltec 717.
Mortel:
Poltec 717 wordt aangemaakt met 3,2 liter zuiver water per zak van 25 kg. Mengen kan machinaal of met de hand.
 
Aanbrengen van het product
Breng op de nog natte ondergrond de aanbrandlaag aan met de borstel. Ook op de nog natte onderzijde van het element de aanbrandlaag aanbrengen. De aanbrandlaag mag beslist niet opdrogen. Nat in nat wordt dus de lijmlaag Poltec 717 aangebracht met de troffel in een dikte van min. 3 mm en max. 12 mm. Plaats het nog natte element binnen 10 minuten in de mortel terwijl u goed aandrukt. Verwijder het overtollige materiaal. Laat het geheel minstens 24 uur uitharden, waarna belasting kan plaatsvinden.
 
    
 
Verbruik
2 kg/mm/m (bij minimale laagdikte van 3 mm is het verbruik dus 6 kg/mm).
 
Reiniging van het gereedschap
Het gereedschap kan met schoon water gereinigd worden.
 
 
Verlijmen van betonbanden op asfalt of beton
Verlijmen van rotondeblokken op asfalt of beton
Verlijmen van natuurtegels op beton
 
 
Belangrijk
Alle genoemde werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat er schone, stof/vetvrije en draagkrachtige ondergrond ontstaat, die geschikt is voor de hieronder omschreven producten.
 
Voor verbruik e.d. zijn de richtlijnen in de Poltec productbladen bindend.
 
Omschrijving
1.
Reinig het oppervlak waarop de aanbrandlaag en mortel moeten worden aangebracht met een borstel, zodat alle losse delen, vervuilingen etc. worden verwijderd.
2.
Bevochtig de onderzijde van de te plaatsen betonband zodanig dat deze volledig nat is. Eveneens het oppervlak bevochtigen, waarop de aanbrandlaag en mortel moeten worden aangebracht. Zorg dat er geen water op blijft staan.
3.
Breng met een borstel een aanbrandlaag aan op de nog natte (asfalt of betonnen) ondergrond.
Zo ook op de nog natte ondergrond van de te plaatsen betonband. De aanbrandlaag bestaat uit verdunde mortel. De aanbranding mag beslist niet opdrogen!
4.
Meng machinaal 25 kg. Poltec 717 Hechtmortel en 3 liter schoon water tot een plastische mortel.
5.
Breng met een troffel de aangemaakte Poltec 717 Hechtmortel aan op de nog natte aanbrandlaag in een dikte van minimaal 3 mm of maximaal 15 mm.
6.
Plaats de nog natte betonband binnen 10 minuten vol en zat in de Poltec 717 Hechtmortel en verwijder overtollig materiaal. Strijk de ontstane voeg tussen de band en de ondergrond glad af.
7.
Laat het geheel tenminste 24 uur uitharden, waarna belasting kan plaatsvinden.
 
 
Verlijmen van rotondeblokken op asfalt of beton
Belangrijk
Alle genoemde werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat er schone, stof/vetvrije en draagkrachtige ondergrond ontstaat, die geschikt is voor de hieronder omschreven producten.
 
Voor verbruik e.d. zijn de richtlijnen in de Poltec productbladen bindend.
 
Omschrijving
1.
Reinig het oppervlak waarop de aanbrandlaag en mortel moeten worden aangebracht met een borstel, zodat alle losse delen, vervuilingen etc. worden verwijderd.
2.
Bevochtig de onderzijde van het te plaatsen rotondeblok zodanig dat deze volledig nat is. Eveneens het oppervlak bevochtigen, waarop de aanbrandlaag en mortel moeten worden aangebracht. Zorg dat er geen water op blijft staan.
3.
Breng met een borstel een aanbrandlaag aan op de nog natte (asfalt of betonnen) ondergrond.
Zo ook op de nog natte ondergrond van het te plaatsen rotondeblok. De aanbrandlaag bestaat uit verdunde mortel. De aanbranding mag beslist niet opdrogen!
4.
Meng machinaal 25 kg. Poltec 717 Hechtmortel en 3 liter schoon water tot een plastische mortel.
5.
Breng met een troffel de aangemaakte Poltec 717 Hechtmortel aan op de nog natte aanbrandlaag in een laagdikte van circa 12 mm.
6.
Plaats de nog natte rotondeblok binnen 10 minuten vol en zat in de Poltec 717 Hechtmortel en verwijder overtollig materiaal.
7.
Laat het geheel tenminste 24 uur uitharden, waarna belasting kan plaatsvinden.
 
 
Verlijmen van natuurtegels op beton
Belangrijk
Alle genoemde werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat er schone, stof/vetvrije en draagkrachtige ondergrond ontstaat, die geschikt is voor de hieronder omschreven producten.
 
Voor verbruik e.d. zijn de richtlijnen in de Poltec productbladen bindend.
 
Voorbehandeling van de ondergrond
1.1
Verwijder de cementhuid van de betonnen ondergrond, bijvoorbeeld door middel van stralen onder hoge druk.
1.2
Reinig het oppervlak waarop de mortel moet worden aangebracht met een borstel of bezem, zodat alle losse delen, vervuilingen etc. worden verwijderd.
1.3
Bevochtig dit oppervlak. Zorg dat er geen water op het oppervlak blijft staan.
1.4
Breng met een borstel een aanbrandlaag op de nog vochtige ondergrond aan. De aanbrandlaag bestaat uit verdunde mortel. De aanbranding mag beslist niet opdrogen!
Aanbrengen Poltec 717
2.1
Meng machinaal 25 kg. Poltec 717 Hechtmortel met 3 liter schoon water tot een plastische mortel.
2.2
Breng met een troffel een overmaat Poltec 717 aan op de nog vochtige aanbrandlaag. Het verbruik van de mortel is ca. 2 kg/m.
Plaatsen van de natuursteentegels
3.1
Bevochtig de vooraf aan de onderzijde schoongemaakte tegels met schoon water totdat verzadiging optreedt.
3.2
Breng direct daarna met een borstel Poltec 751 aan op de nog vochtige onderzijde van de tegels aan. Niet laten opdrogen! Het verbruik van de Poltec 751 is circa 110 gr/m
3.3
Plaats de tegel vol en zat in de aangebrachte Poltec 717 en zorg dat zich tenminste 5 mm mortel onder de tegels bevindt. Bij dikkere lagen kan split 2/6 aan de Poltec 717 worden toegevoegd (maximaal 8 liter split bij 4 liter water).
3.4
Verwijder overtollige mortel en werk de ontstane voeg af
3.5
Laat het geheel minimaal 24 uur uitharden zonder te belasten.
[05] Verwerking
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
[07] Kwaliteit en garantie
Persoonlijke bescherming
POLTEC 717 bevat cement en kan dus huidiritaties veroorzaken. Het is daarom raadzaam beschermende hanschoenen te dragen. Bij contact met de ogen, spoel onmiddelijk en overvloedig met zuiver water en raadpleeg een dokter.
[08] Milieu en gezondheid
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
Klik hier om de bestekservice te starten.

[11] Bestektekst
Documentatie Poltec 717 hechtmortel
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
6.04 - Poltec 717 hechtmortel
6.04a - Poltec 717 hechtmortel vervolg
6.04b - Verlijmen van betonbanden
6.04c - Verlijmen van rotondeblokken
6.04d - Verlijmen van natuursteentegels op beton 
 
6.05 - Poltec 718 hechtmortel
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie