Poltec 718 hechtmortel

 
Productkenmerken
 • Voorverpakte Polymeerverbeterde sterk hechtende stel- en hechtmortel (PCC Mortel)
 • Geschikt voor dikkere lagen
 • Absoluut waterdicht, zeer hoog polymeer (SBR) gevuld
   
[01] Producttypering
Kleur
Donkergrijs
 
Verpakking
Zakken 25 kg
[02] Vormgeving en afmetingen
Poltec 718 heeft de volgende eigenschappen:
 • absoluut waterdicht
 • zeer hoog polymeer (SBR) gevuld
 • goede hechting
 • goede treksterkte
 • zeer goede buigtreksterkte
 • verwerkbaar onder vochtige omstandigheden 
 • niet schadelijk voor gezondheid en milieu

Technische eigenschappen

Belastbaar Na 2 x 24 uur
Opbouw systeem - aanbrandlaag, zowel ondergrond als band
- mortellaag min. 6 mm dikte, hoger gn probleem
- plaatsen band, blok e.d.
Uitvoeringstemperaturen +3 C tot +25 C (en hoger)
Potlife Van gemengde mortel meer dan 45 min. (bij. 20 C).
Treksterkte 9 N/mm
Buigtreksterkte 12 N/mm
vries / dooi test
(Temperatuur rang 18 C / +20 C)
buigtreksterkte na 120 cycli
11 N/mm
Verwerkbaar Onder vochtige omstandigheden
Gezondheid / milieu
Niet schadelijk voor gezondheid en milieu

[03] Prestaties en eigenschappen
Poltec 718 is een voorverpakte Polymeerverbeterde sterk hechtende stel- en hechtmortel (PCC Mortel). Geschikt voor dikkere lagen. Wordt gebruikt in combinatie met Poltec 719 (primer).
[04] Toepassing
Vervoer en opslag
De verpakking goed gesloten op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren
 
Verwerkingstemperatuur
Verwerken bij temperatuur tussen 3-25 C.
 
Verbruik
Dosering is 3,5 liter water per 25 kg poeder
Verbruik is 2 kg/m per mm laagdikte
 
Voorbereiding van de ondergrond
Deze dient gezond, schoon en vrij van losse delen, olie, vet, cementslik e.d. te zijn. Verzadig ondergrond en aan te brengen banden en blokken met water. Geen plassen. Bij beton de cementslik verwijderen, bijv. d.m.v. stralen of behandelen met roterende metalen borstel.
 
Bereiding van het product
Aanbrandlaag
POLTEC 719, sets van 10 kg. Deze primer is voldoende voor 15 20 m (inborstelen in natte ondergrond). Zowel ondergrond als band aanbranden, element voor element.

Aanbrengen van het product
Attentie: nat-in-nat
Ondergrond en band dienen nog "tacky" te zijn. Plaats de mortel, 6 mm dik is voldoende. Hogere laagdikte is mogelijk. Druk blok, band of tegel in de mortel in de juiste stand. Goed aandrukken om contact te verzekeren.

Reiniging van het gereedschap
Het gereedschap kan met schoon water gereinigd worden.
[05] Verwerking
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
[07] Kwaliteit en garantie
Persoonlijke bescherming
POLTEC 718 is niet schadelijk voor gezondheid en milieu. Het dragen van beschermende kleding, zoals overall, handschoenen, en ruimzichtbril worden, om langdurig huidcontact te vermijden, aanbevolen. Was productresten op de huid met water en zeep. Bij oogcontact irrigeren met veel water en medische hulp zoeken.
[08] Milieu en gezondheid
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
Klik hier om de bestekservice te starten.

[11] Bestektekst
Documentatie Poltec 718 hechtmortel
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
6.05 - Poltec 718 hechtmortel
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie Poltec 718 hechtmortel
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
6.05 - Poltec 718 hechtmortel
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie