Leicon busdrempels

 
Productkenmerken
 
Deze drempels voldoen aan de eisen die men stelt uit de verschillende vervoersorganisaties. Naast de onderhoudsvrije aspecten en de verkeersremmende eigenschappen voor auto's blijven de busdrempels comfortabel voor buschauffeurs en de passagiers. Busdrempels zijn goed inzetbaar op de 30, 50 en 60 km wegen.

  • Vorst- en strooizoutbestendig
  • Vormvast
  • Snelle plaatsing
  • Lange levensduur
  • Onderhoudsarm (onkruid krijgt geen kans)
[01] Producttypering
Uitvoering
- Grijs, zwart en rood
- Inclusief hijsvoorziening RVS schroefhulzen M16
- Optioneel witte of gele markering per drie elementen
- Optioneel met glasbolreflectoren 10 cm. (drie stuks in de kopelementen)
 
Gewicht
(kg/st.)
Lengte
(cm.)
Breedte
(cm.)
Dikte
(cm.)
Hoogte
(cm.)
Standaard
kleur
Tussen-
element
750 100 180 12 - 19 7 Grijs
Kop-
element
725 100 180 12 - 19 7 Grijs
[02] Vormgeving en afmetingen
Mechanische eigenschappen
Betonkwaliteit: C 45/55
Milieuklasse: XF4
Belasting: Verkeersklasse 60:
- max. 2 aslasten per drempel;
- max. 2 wielen per as.
Max. toelaatbare snelheid: 60 km/h
Wapening: onder- en bovenwapening kwaliteit FEB500
dekking onder: 35 mm
dekking boven: 30 mm
Ref. periode: 50 jaar
Profiel oppervlak: tegelstructuur (gemarkeerd)

Functionaliteit/prestaties
De Leicon prefab Busdrempels dragen zorg voor een comfortabele passage van het OV in combinatie met verkeersremmende eigenschappen voor autos. Mede door het gewapend beton is de drempel vormvast en onderhoudsarm. De Busdrempel elementen worden vervaardigd met beton van hoge kwaliteit en garandeert een hoge vorst- en strooizoutbestendigheid.
[03] Prestaties en eigenschappen

Verkeersremming
Prefab busdrempels zijn toepasbaar op verkeerssituaties voor zowel binnen de bebouwde kom als voor buiten de bebouwde kom, waar verkeersremmende eigenschappen voor het autoverkeer wordt verlangt en de verkeersdoorstroom voor het OV zo min mogelijk moet worden belemmerd. Hiermee wordt dan tevens voldaan aan de eisen die men stelt uit de verschillende vervoersorganisaties. Busdrempels zijn goed inzetbaar op de 30, 50 en 60 km. wegen.

[04] Toepassing
Door de combinatie van een gewapende betonconstructie (FeB500) en de zorgvuldig bepaalde vormgeving zijn de drempels langdurig bestand tegen de statische en dynamische belastingen ten gevolg van intensief gebruik door het verkeer. Toepassing van hoogwaardig beton (betonkwaliteit C45/55) levert tevens de garantie voor een hoge vorst- en strooizout-bestendigheid en daarmede de garantie op scheurvorm-ongevoeligheid op lang termijn. Bovendien biedt het geprefabriceerde element, in vergelijking met de meer open structuur van klinkerverhardingen, ook het onkruid weinig kans.

Cruciale factoren voor het realiseren van lage onderhoudskosten zijn:
  • juiste funderingsgrondslag
  • correcte uitvoering overeenkomstig de verwerkingsrichtlijnen
Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf
Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.
 
 
Hoe ontstaat witte uitslag?
De witte uitslag ontstaat door een chemische reactie in het cement. Onder invloed van water wordt vrije kalk gevormd, die opgelost in water, via de porin in het beton doordringt naar het oppervlak. Zodra de kalk in aanraking komt met lucht (kooldioxyde), ontstaat het onoplosbare calciumcarbonaat. Op gekleurde tegels en stenen is deze witte uitslag beter zichtbaar dan op grijze betonbestratingsmaterialen.
 
Primaire en secundaire uitslag
Witte uitslag kan op verschillende momenten ontstaan. Tijdens de fabricage, door invloed van het aanmaakwater (primaire uitslag) of in de praktijk door invloed van regenwater (secundaire uitslag). Primaire uitslag kan ten dele voorkomen worden door een optimale verdichting van de deklaag en een lage water/cement verhouding. Dit biedt echter geen garanties, want de uitslag kan immers ook door regenwater ontstaan. Het ontstaan ervan is afhankelijk van vele (externe) factoren en kan derhalve niet als produktiefout worden aangemerkt.
 
Oplossingen
Zoals gezegd is er weinig aan te doen. Secundaire uitslag kan door schrobben en goed uitspoelen in het eerste stadium van het proces hooguit worden afgeremd. In de praktijk is deze oplossing niet haalbaar. Behandeling met zoutzuur, dat calciumcarbonaat wel kan oplossen is evenmin een optie. Zoutzuur kan het cement aantasten. De enige oplossing is wachten tot het probleem zichzelf oplost.
 
 
 
 
[06] Onderhoud
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
 
 
 
 
Voorkom kleurverschil
Aagezien trottoirbanden voornamelijk worden vervaardigd uit natuurprodukten kunnen kleine kleurverschillen ontstaan tussen verschillende produktieseries. Daarom is het raadzaam het benodigde aantal banden en tegels in n keer te bestellen, zodat deze uit dezelfde produktie serie kunnen worden geleverd.
 
KOMO-garantie
De Leicon betonproducten worden onder geconditioneerde omstandigheden machinematig vervaardigd. De prefab betonelementen worden standaard geleverd onder KOMO attest-met-product-certificaat.
 
[#r7_leveringsvoorwaarden#]
[07] Kwaliteit en garantie
Documentatie Leicon busdrempels
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
7.16 - Leicon busdrempels
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie Leicon busdrempels
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
7.16 - Leicon busdrempels
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie