Graspas-SV-tegel® type L vlak 40 x 60 cm

 
Productkenmerken
  • één rechte kopse kant, maar is daarnaast nog voorzien van een glad oppervlak
  • type L, dus een wegverbreding van 60 cm
  • ook leverbaar als type D (wegverbreding van 40 cm)
    één afgeschuinde kant
  • door ontbreken van de karakteristieke ribbels blijft geluid achterwege
  • geschikt voor bewoonde gebieden
  • minder snel problemen met verzakking of kantelen
  • veilig voor de weggebruiker
  • minder kans op lekke banden
[01] Producttypering
Formaat
40 x 60 cm
 
4,17 st/m²
2,5 st/m¹
 
Diktes / gewicht:
12 cm / 46,0 kg.

 

 
 
[02] Vormgeving en afmetingen
De Graspas-SV-tegel® type vlak heeft alle voordelen van de Graspastegel®. Deze tegel heeft eveneens één rechte kopse kant, maar is daarnaast nog voorzien van een glad oppervlak en één afgeschuinde kant. Resultaat: door het ontbreken van de karakteristieke ribbels blijft het geluid achterwege. Hierdoor is deze tegel uitermate geschikt voor toepassingen in de buurt van bewoonde gebieden, tevens door de simpele toepassing van een afgeschuinde kant aan de bermzijde creëer je een bermstrook die nog minder snel zal verzakken of kantelen en veiliger is voor de weggebruiker.
 
[04] Toepassing
Verwerkingsadvies
Met de rechte zijde tegen het asfalt aanplaatsen en de afgeschuinde zijde aan de bermkant leggen.
 
Zware verkeersbelasting
Bij zware verkeersbelasting verdient het de voorkeur grasbetontegels toe te passen met een afmeting van 40 x 40 cm. De nokkenpastegel of nokkentoptegel zijn hiervoor een goede keuze.

Stevig fundament
Een goede fundatie is bij zware belasting belangrijk. Een daadkrachtige ondergrond, bijvoorbeeld een laag van minimaal 15 centimeter puingranulaat met daarop circa vijf centimeter vulzand is een stevige basis.
Als bovenste laag mag in geen geval zand-cement-stabilisatie worden toegepast. De fundatie dient voldoende breed te zijn om afschuiven van de tegels te voorkomen.

Grasgroei bevorderen
Om grasgroei te bevorderen, verdient het aanbeveling de grasbetontegels te vullen met teelaarde, waarna de gootjes weer leeggeveegd dienen te worden. Enerzijds om te voorkomen dat het jonge, opkomende gras onmiddelijk kapot gereden wordt, anderzijds omdat leeg geveegde gootjes het verkeersremmend effect aanzienlijk verhogen. De grasbetontegels kunnen met een grasmengsel van eigen keuze ingezaaid worden.

 
[05] Verwerking
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
 
 
In de afgelopen jaren heeft v.d. Bosch Beton zich gespecialiseerd in grasbetontegels, waarbij intussen een uitgebreid assortiment is ontstaan. Standaard types worden bijgestaan door grasbeton voor zwaar verkeer, vlakke blokken, grasverbandtegels, Nokkentoptegels® en BéVéMat®.
 
Grasbetontegels
 
Kwaliteitsgarantie
Alle types grasbetontegels vallen binnen BBB keur 1, de interne kwaliteitsgarantie van v.d. Bosch beton*
 
   
 
 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van v.d. Bosch Beton b.v. zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2007), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), alsmede de Aanvullende Leveringsvoorwaarden v.d. Bosch Beton b.v.
 
 
Omdat wij verzekerd zijn bij Euler Hermes kredietverzekeringsmaatschappij, zijn ook de door haar gestelde voorwaarden van toepassing.  
[07] Kwaliteit en garantie
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
 
 
Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.
 
Ecoton® Milieukeur
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton.
 
 
Duurzaam Bouwen met v.d. Bosch Beton*
Sinds de nationale DUBO-dag 2008 beschikt v.d. Bosch Beton* over het certificaat Duurzaam Bouwen. De overheid heeft zichzelf verplicht per 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De betonindustrie loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Als innoverende producent, wil v.d. Bosch Beton* niet afwachten tot 2010. Met producten als Ecoton® (hergebruik van materialen), DuraSilent® (stille straatstenen), de 100% kleurvaste natuurlijke producten Novacolor® en Duracolor®, machinale verwerking van betonproducten en een Arbo-technisch verantwoord productieproces lopen wij voorop. Waarom wachten tot 2010 met duurzaam inkopen, als het nu al kan?
 
 

 

[08] Milieu en gezondheid
Verpakkingsoverzicht
Hieronder kunt u een verpakkingsoverzicht downloaden met productinformatie,
aantallen met pak of laag, vierkante meter en volle vracht.
Heeft u een gedrukte versie van het verpakkingsoverzicht? Dan kunt u
hier controleren wat de wijzigingen sindsdien zijn.
 
Graspas-SV-tegel® type L vlak 40 x 60 cm
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[10] Rekenmodel
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
Klik hier om de bestekservice te starten.

[11] Bestektekst
Overzicht levertijd
 
Grasbeton is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Let u alstublieft op onze levermogelijkheden. Een overzicht hiervan vindt u in het onderstaande overzicht.
 
 
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[13] Artikelgegevens
Documentatie Graspas-SV-tegel® type L vlak 40 x 60 cm
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
2.06 - Graspas-SV-tegel® type L vlak 40 x 60 cm
Verwerkingsadvies grasbetontegels
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie Graspas-SV-tegel® type L vlak 40 x 60 cm
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
2.06 - Graspas-SV-tegel® type L vlak 40 x 60 cm
Verwerkingsadvies grasbetontegels
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie