Ecoton® producten

Beton bestaat voor een belangrijk deel uit zand en grind. Dit zijn natuurlijke grondstoffen, waarmee zorgvuldig dient te worden omgesprongen. Voor de bouw betekent dit: zuinig omgaan met de beschikbare voorraad en zoeken naar bruikbare alternatieven, zoals het hergebruik van bouwmaterialen.
 
 
 
ECOTON®
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton. Meer informatie vindt u op de site van Stichting Milieukeur.
 
  
Alles leverbaar in ECOTON®
In overleg kunnen vrijwel alle producten (met uitzondering van hulpstukken) van v.d. Bosch Beton* b.v. op basis van menggranulaat worden geproduceerd.
U draagt op die manier een belangrijk "steentje" bij aan het milieu, zonder concessies te doen aan kwaliteit en uiterlijk. ECOTON® -producten voldoen namelijk aan alle standaard kwaliteitseisen voor betontegels (BRL 2313), betonbanden (BRL 2314) en betonstraatstenen (BRL 2312). Bovendien, door toepassing van een nieuwe deklaag zijn ECOTON® producten qua uiterlijk volledig identiek aan normale bestratingsmaterialen.
Om product-technische redenen kan een aanvraag, welke minder is dan 250 strekkende meter of 250 m2 niet worden geproduceerd. Tevens is ECOTON® geen voorraadproduct, maar uitsluitend op order leverbaar.
 
[01] Producttypering

Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 

Gecertificeerd puin
v.d. Bosch Beton* b.v. gebruikt uitsluitend grondstoffen welke worden vervaardigd onder kwaliteitsborgingscerficaat. Het menggranulaat, de grondstof voor ECOTON® producten, heeft daardoor altijd een constante kwaliteit. Deze certificering biedt daarnaast de zekerheid dat de grondstof wordt gecontroleerd op fysische en milieuhygiënische eigenschappen.
 
Meer informatie vindt u op de site van Stichting Milieukeur.

 

 
 
[07] Kwaliteit en garantie
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
 
 
Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.
 
Ecoton® Milieukeur
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton.
 
 
Duurzaam Bouwen met v.d. Bosch Beton*
Sinds de nationale DUBO-dag 2008 beschikt v.d. Bosch Beton* over het certificaat Duurzaam Bouwen. De overheid heeft zichzelf verplicht per 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De betonindustrie loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Als innoverende producent, wil v.d. Bosch Beton* niet afwachten tot 2010. Met producten als Ecoton® (hergebruik van materialen), DuraSilent® (stille straatstenen), de 100% kleurvaste natuurlijke producten Novacolor® en Duracolor®, machinale verwerking van betonproducten en een Arbo-technisch verantwoord productieproces lopen wij voorop. Waarom wachten tot 2010 met duurzaam inkopen, als het nu al kan?
 
 

 

[08] Milieu en gezondheid

betonstraatstenen:
 
 
betontegels:
 
 
betonbanden:
 
 

 
 
[11] Bestektekst
Documentatie Ecoton® producten
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
4.00 - Duurzaam Bouwen
4.01 - Ecoton® producten
4.02 - DUBO bij v.d. Bosch Beton*
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie