Boston® mammoetblok

 
Productkenmerken
 • De eerste flexibele afscheiding voor gescheiden bovengrondse opslag van grondstoffen en materialen.
 • Zeer snelle montage op praktisch elke stabiele vlakke ondergrond.
 • Geen ingewikkelde constructie, maar een eenvoudig stapelsysteem.
 • Geschikt voor het stapelen van scheidingsmuren en vakken met geïntegreerde achterwand.
 • De blokken zijn eenvoudig te verplaatsen.
 • Altijd 100% maatwerk.
 • Bij aflevering kunnen de blokken direct worden gestapeld tot een wand.
 • Ruimtebesparend.
 • De wand is volkomen stabiel tot 2,5 à 3 meter hoogte.
 • Kostenbesparend in alle opzichten.
 • Hoge restwaarde, ca. 80 % van de aanschafprijs.
 • Unieke prijs/prestatieverhouding.
 • Het ideale alternatief voor de inflexibele betonnen keerwanden en geheide profielen.

[01] Producttypering
Levermogelijkheden
Leverbaar in diverse maten. Zie onderstaande schema
voor het combineren van diverse blokken in uw project.
 
Geleverd in grijs, kleuren en oppervlakte structuren
op aanvraag.
 
 
Hoogte
Breedte
Lengte
Gewicht
40 cm
80 cm
160 cm
1200 kg
40 cm
80 cm
80 cm
600 kg
40 cm
80 cm
40 cm
300 kg
40 cm
40 cm
160 cm
600 kg
40 cm
40 cm
80 cm
300 kg
40 cm
40 cm
40 cm
150 kg
 
 
 
 
80 cm
80 cm
160 cm
2400 kg
*
80 cm
80 cm
80 cm
1200 kg
*
80 cm
80 cm
40 cm
600 kg
80 cm
40 cm
160 cm
1200 kg
80 cm
40 cm
80 cm
600 kg
80 cm
40 cm
40 cm
300 kg
 
 
 
 
Schuin
 
 
 
80 cm
80 cm
160 cm
1800 kg
 
 
 
 
Dak
 
 
 
80 cm
80 cm
80 cm
1800 kg
 
 
 
 
Flexblok
 
 
 
80 cm
80 cm
160 cm
1000 kg
 
 
Afwerking en hoeken
Ter afwerking zijn ook blokken zonder nok leverbaar,
met een afgeschuind profiel of met dak-profiel.
 
Voor hoeken van minder of meer dan 90 graden is
een flexblok beschikbaar met één ronde zijde.
 
 
Rubber afdichting
Met optionele rubber afdichting zijn de blokken zeer geschikt
voor toepassing als waterkering. Bijvoorbeeld bij noodgevallen,
als nooddijk bij een eventuele overstroming.

De elementen zijn voorzien van rubberen afdichtingen die
strak op elkaar aansluiten en hiermee de doorgang van
water belemmeren. Dit maakt het systeem ideaal voor
opslag van vochtafscheidende materie zoals mest, maïs
en potgrond.
 
De in de bovenstaande tabel met een * gemarkeerde
blokken zijn leverbaar met rubber afdichting.
[02] Vormgeving en afmetingen

Met deze supergrote bouwstenen maakt u in no-time een betonnen afscheidingswand, die staat als een huis. Boston® Mammoetblokken zijn dé ideale oplossing voor het gescheiden bewaren van grondstoffen en materialen zoals zand, grind, steenslag, puin, klei, wegenzout, compost of kuilvoer.

Lossen is plaatsen
De blokken kunnen just-in-time worden geleverd en direct als wand worden geplaatst, precies zoals u wenst. Wilt u de wand verlagen, verhogen, verlengen of in z'n geheel verplaatsen? Dat is geen probleem. Een wand met Boston® mammoetblokken kunt u heel eenvoudig afbreken en weer opbouwen op een andere plaats. Heeft u de mammoetblokken niet meer nodig (tijdelijke opslag) dan kunt u ze weer verkopen voor ca. 80% van de aanschafprijs. De door en door flexibele Boston® Mammoetblokken zijn hèt ideale alternatief voor traditionele betonnen keerwanden en geheide profielen. De enorme praktische en kostenbesparende voordelen van dit systeem zullen u zeker aanspreken.

[04] Toepassing
Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf
Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.
 
Documentatieblad "Witte uitslag"
 
Hoe ontstaat witte uitslag?
De witte uitslag ontstaat door een chemische reactie in het cement. Onder invloed van water wordt vrije kalk gevormd, die opgelost in water, via de poriën in het beton doordringt naar het oppervlak. Zodra de kalk in aanraking komt met lucht (kooldioxyde), ontstaat het onoplosbare calciumcarbonaat. Op gekleurde tegels en stenen is deze witte uitslag beter zichtbaar dan op grijze betonbestratingsmaterialen.
 
Primaire en secundaire uitslag
Witte uitslag kan op verschillende momenten ontstaan. Tijdens de fabricage, door invloed van het aanmaakwater (primaire uitslag) of in de praktijk door invloed van regenwater (secundaire uitslag). Primaire uitslag kan ten dele voorkomen worden door een optimale verdichting van de deklaag en een lage water/cement verhouding. Dit biedt echter geen garanties, want de uitslag kan immers ook door regenwater ontstaan. Het ontstaan ervan is afhankelijk van vele (externe) factoren en kan derhalve niet als produktiefout worden aangemerkt.
 
Oplossingen
Zoals gezegd is er weinig aan te doen. Secundaire uitslag kan door schrobben en goed uitspoelen in het eerste stadium van het proces hooguit worden afgeremd. In de praktijk is deze oplossing niet haalbaar. Behandeling met zoutzuur, dat calciumcarbonaat wel kan oplossen is evenmin een optie. Zoutzuur kan het cement aantasten. De enige oplossing is wachten tot het probleem zichzelf oplost.
 
 
 
 
[06] Onderhoud
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
 
 
 
Voorkom kleurverschil
Aangezien elementen van beton voornamelijk worden vervaardigd uit natuurprodukten kunnen kleine kleurverschillen ontstaan tussen verschillende produktieseries. Daarom is het raadzaam het benodigde aantal in één keer te bestellen, zodat deze uit dezelfde produktie serie kunnen worden geleverd.
 
CE Markering
In Nederland gelden voor betonbanden CE normen.
 
Kwaliteitsgarantie
Niet-gecertificeerde betonbanden vallen binnen BBB keur 1, de interne kwaliteitsgarantie van v.d. Bosch beton*
 
   
 
 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van v.d. Bosch Beton b.v. zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2007), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), alsmede de Aanvullende Leveringsvoorwaarden v.d. Bosch Beton b.v.
 
 
Omdat wij verzekerd zijn bij Euler Hermes kredietverzekeringsmaatschappij, zijn ook de door haar gestelde voorwaarden van toepassing.  
[07] Kwaliteit en garantie
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
 
 
Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.
 
Ecoton® Milieukeur
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton.
 
 
Duurzaam Bouwen met v.d. Bosch Beton*
Sinds de nationale DUBO-dag 2008 beschikt v.d. Bosch Beton* over het certificaat Duurzaam Bouwen. De overheid heeft zichzelf verplicht per 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De betonindustrie loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Als innoverende producent, wil v.d. Bosch Beton* niet afwachten tot 2010. Met producten als Ecoton® (hergebruik van materialen), DuraSilent® (stille straatstenen), de 100% kleurvaste natuurlijke producten Novacolor® en Duracolor®, machinale verwerking van betonproducten en een Arbo-technisch verantwoord productieproces lopen wij voorop. Waarom wachten tot 2010 met duurzaam inkopen, als het nu al kan?
 
 

 

[08] Milieu en gezondheid
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
Klik hier om de bestekservice te starten.

[11] Bestektekst
Overzicht kleuren & levertijd
Leverbaar in grijs, waarbij de meeste 80 brede blokken
veelal op voorraad zijn. Andere kleuren en oppervlakte-
structuren op aanvraag.
[13] Artikelgegevens
Documentatie Boston® mammoetblok
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
7.07 - Boston® mammoetblok
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie