BéVéVerbandblok®

Productkenmerken
  • Grasbetontegels in verband en voorzien van onderlinge nokkenverbinding.
  • Bermverharding op 80 cm. breedte.
  • Geleverd met los BéVélon-geotextiel voor een stabiele ligging.
  • Type SV, dus met ronde gaten (50% sterker) en afgeschuinde zijkant voor optimale veiligheid.
  • Gootjes haaks op de rijrichting.
  • Rechte kant langs het asfalt.
[01] Producttypering

Formaat
80 x 120 cm (laag van 0,96 m˛)
 
Een laag van 80x120 cm. bestaat uit 4 stuks 40x40, 1 stuk 20x40 en 1 stuk 40x60.
 
BéVélon
Standaard geleverd met los grondkerend en waterdoorlatend BéVélon-geotextiel (rollen ŕ 200 meter, ca. 87 cm. breed).
 
Dikte
12 cm
 
Gewicht
173 kg
 
Wegzijde
Rechte kant
 
Bermzijde
Afgeschuinde kant
 
Machinaal legbaar
Ja

[02] Vormgeving en afmetingen
Beproeving BéVéVerbandblok
 
KOAC-NPC voerde in juli 2007 een onderzoek uit op BéVéVerbandblokken. In samenwerking met de Provincie Overijssel werd het weggedeelte Holten-Heeten (N332) tussen de kruising Raalterweg-Espelodijk als eerste voorzien van BéVéVerbandblokken. Inmiddels zijn diverse grotere projecten gerealiseerd.
 
KOAC-NPC heeft zowel  de constructieonderdelen als het uitvoeringsproces geďnspecteerd. In het onderzoeksrapport wordt ingegaan op:
- eigenschappen
- uitvoeringsproces
- functieanalyse bermverharding
- toetsing op basis van de eisen
- conclusies en aanvullende opmerkingen
 
Het keuringsrapport ligt op aanvraag ter inzage, doch blijft eigendom van v.d. Bosch Beton.
[03] Prestaties en eigenschappen
BéVéVerbandblokken worden toegepast op plaatsen waar 80 cm. wegverbreding gewenst is in combinatie met een stabiele ligging van de verharding. Bijvoorbeeld bij provinciale wegen of op plaatsen waar hoge eisen gesteld worden aan de veiligheid van de automobilist.
 
BéVéVerbandblokken worden standaard geleverd met los BéVélon-geotextiel. De grasbetontegels dienen machinaal op het doek gelegd te worden.
 
v.d. Bosch Beton levert ook BéVéMat®. Hierbij zijn de grasbetonblokken onlosmakelijk verbonden op de BéVélon-geotextiel.
[04] Toepassing

Stevig fundament
Een goede fundatie is bij zware belasting belangrijk. Een draagkrachtige ondergrond, bijvoorbeeld een laag van minimaal 15 centimeter puingranulaat met daarop circa vijf centimeter vulzand is een stevige basis. Als bovenste laag mag in geen geval zand-cement-stabilisatie worden toegepast. De fundatie dient voldoende breed te zijn om afschuiven van de tegels te voorkomen.
Tevens dient er op gelet te worden dat na het zagen of frezen geen stukken asfalt blijven zitten. Dit kan namelijk breuk veroorzaken als gevolg van ongelijke oplegging.
 
Om het verkeersremmend effect te bevorderen en de grasgroei te stimuleren dienen de grasbetontegels altijd met de gootjes haaks op de rijrichting te worden aangelegd. Dit zorgt tevens voor een betere afvoer van regenwater naar de berm.
 
Grasgroei bevorderen
Om grasgroei te bevorderen, verdient het aanbeveling de grasbetontegels te vullen met teelaarde, waarna de gootjes weer leeggeveegd dienen te worden. Enerzijds om te voorkomen dat het jonge, opkomende gras onmiddelijk kapot gereden wordt, anderzijds omdat leeg geveegde gootjes het verkeersremmend effect aanzienlijk verhogen. De grasbetontegels kunnen met een grasmengsel van eigen keuze ingezaaid worden.
 
 
Voorbeeld filmpje 
(3,72 MB, *.mpg)

[05] Verwerking
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
 
 
In de afgelopen jaren heeft v.d. Bosch Beton zich gespecialiseerd in grasbetontegels, waarbij intussen een uitgebreid assortiment is ontstaan. Standaard types worden bijgestaan door grasbeton voor zwaar verkeer, vlakke blokken, grasverbandtegels, Nokkentoptegels® en BéVéMat®.
 
Grasbetontegels
 
Kwaliteitsgarantie
Alle types grasbetontegels vallen binnen BBB keur 1, de interne kwaliteitsgarantie van v.d. Bosch beton*
 
   
 
 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van v.d. Bosch Beton b.v. zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2007), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), alsmede de Aanvullende Leveringsvoorwaarden v.d. Bosch Beton b.v.
 
 
Omdat wij verzekerd zijn bij Euler Hermes kredietverzekeringsmaatschappij, zijn ook de door haar gestelde voorwaarden van toepassing.  
[07] Kwaliteit en garantie
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
 
 
Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.
 
Ecoton® Milieukeur
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton.
 
 
Duurzaam Bouwen met v.d. Bosch Beton*
Sinds de nationale DUBO-dag 2008 beschikt v.d. Bosch Beton* over het certificaat Duurzaam Bouwen. De overheid heeft zichzelf verplicht per 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De betonindustrie loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Als innoverende producent, wil v.d. Bosch Beton* niet afwachten tot 2010. Met producten als Ecoton® (hergebruik van materialen), DuraSilent® (stille straatstenen), de 100% kleurvaste natuurlijke producten Novacolor® en Duracolor®, machinale verwerking van betonproducten en een Arbo-technisch verantwoord productieproces lopen wij voorop. Waarom wachten tot 2010 met duurzaam inkopen, als het nu al kan?
 
 

 

[08] Milieu en gezondheid
Verpakkingsoverzicht
Hieronder kunt u een verpakkingsoverzicht downloaden met productinformatie,
aantallen met pak of laag, vierkante meter en volle vracht.
Heeft u een gedrukte versie van het verpakkingsoverzicht? Dan kunt u
hier controleren wat de wijzigingen sindsdien zijn.
 
BéVéVerbandblok®
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[10] Rekenmodel
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
Klik hier om de bestekservice te starten.

[11] Bestektekst
Overzicht levertijd
 
Grasbeton is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Let u alstublieft op onze levermogelijkheden. Een overzicht hiervan vindt u in het onderstaande overzicht.
 
 
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[13] Artikelgegevens
Documentatie BéVéVerbandblok®
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
2.10 - BéVéVerbandblok®
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie