BéVéMat®

Productkenmerken
 • Onwrikbaar in een geo-textiel
 • Bijzondere stevige en daardoor veilige bermverharding
 • Relatief dunne fundatie
 • Veiliger voor automobilist
 • Grote marge tot aan de berm
 • Stabiele remmogelijkheid bij uitwijkmanouvres
 • Remvertragend
 • Waterdoorlatend
 • Voorzien van afgeschuinde kant aan de bermzijde
 
[01] Producttypering
Formaat
80 x 120 cm
40 x 120 cm
60 x 80 cm

Dikte
12 cm
 
In overleg meerdere uitvoeringen leverbaar. In overleg ook zonder overlap leverbaar.

Gewicht per stuk
80 x 120 cm / 173 kg
40 x 120 cm / 86 kg
60 x 80 cm / 89 kg

Stuks per m²/m¹
80 x 120 cm (0,96 st/m² / 0,83 st/m¹)
40 x 120 cm (0,48 st/m² / 0,83 st/m¹)
60 x 80 cm  (0,48 st/m² / 1,25 st/m¹)

Wegzijde
Rechte kant

Bermzijde
Afgeschuinde kant

Machinaal legbaar
Ja

 
[02] Vormgeving en afmetingen
Beproeving Bermverharding BéVéMat®
 
De proeven zijn op dinsdag 14 december 2004 tussen 13.30 uur en 14.30 uur op de N747, nabij de afslag richting vliegveld Twente, uitgevoerd. De praktische uitvoering van de proeven is gerealiseerd door VVCR (Verkeers Veiligheids Centrum Rozendom).
 
De beproeving is als volgt uitgevoerd:
 
Proef 1:
 • Het uitvoeren van stuurcorrecties met personenauto tijdens het rijden met 2 wielen op de bermverharding.Snelheden:70 km tot 85 km/uur.
Rapportage 1:
 • Bij het uitvoeren van de stuurcorrecties breekt het voertuig bij alle snelheden behoorlijk uit.
  Dit is mede het gevolg van de laag zwarte grond welke op de bermverharding lag.
 • Bij dezelfde test met 85 km/uur op een gedeelte waar weinig vuiligheid op de bermmat lag reageerde het voertuig goed.
  Tijdens deze proef zijn geen vervormingen of schades waargenomen aan het materiaal.
  De bermverharding biedt in deze situatie ruim voldoende stabiliteit.
Proef 2:
Het uitvoerenvaneenremproef(noodstop) tijdens het rijden met 2 wielen op de bermverharding.
Uitgevoerd met:
 • Personenauto met ABS bij een snelheid van 80 en 95 km/uur.
 • Personenauto zonder ABS bij een snelheid van ca.80 km/uur.
Rapportage 2:
 • Bij het remmen met ABS reageert het voertuig heel neutraal waardoor het goed bestuurbaar blijft.
 • Ook tijdens het remmen zonder ABS (geblokkeerd) reageert het voertuig zowel op redelijk schoon als op vervuilde bermverharding goed. Het voertuig trekt hierbij licht richting de berm,wat betekent dat deze zijde meer wrijving heeft dan het normale wegdek.
Tijdens deze proef zijn geen vervormingen of schades waargenomen aan het materiaal.
De bermverharding biedt in deze situatie ruim voldoende stabiliteit.
 
Proef 3:
 
Het uitvoeren van een remproef (noodstop) tijdens het rijden met drie wielen op de bermverharding.
Uitgevoerd met:
 • Vrachtauto 6x4 totaal 29 ton voorzien van ABS, bij een snelheid van 40 en 45 km/uur.
Rapportage 3:
 • Bij het remmen reageert de vrachtwagen heel neutraal en is goed te controleren.
Tijdens deze proef zijn kleine vervormingen waargenomen aan het materiaal.Deze vervormingen zijn ontstaan door verschuiving van de afzonderlijke blokken. De verschuiving is zodanig klein dat er geen reparatie nodig is en veiligheid gewaarborgd blijft. De bermverharding biedt in deze situatie ruim voldoende stabiliteit.

Bron:Testrapport VVCR,14 december 2004.
 
Na de bovengenoemde remtesten is één van de zwaarst belaste BéVéMatten uit de berm gehaald voor uitvoerig onderzoek.
Hierbij is geen enkele schade geconstateerd.
 
 
[03] Prestaties en eigenschappen
Grasbetontegels worden onwrikbaar in de geo-textiel (BéVéLon®) verankerd waardoor een bijzonder stevige en daardoor veilige bermverharding ontstaat. Een blijkomend groot voordeel van de BéVéMat® is dat, afhankelijk van de ondergrond, met een relatief dunne fundatie volstaan kan worden waardoor slechts weinig vervuilde bermgrond afgevoerd hoeft te worden.
 
Naast deze voordelen is de BéVéMat® waterdoorlatend, kan gras goed groeien en is de BéVéMat® machinaal te verwerken. Deze eigenschappen dragen bij aan een betere verkeersveiligheid. Ook is de BéVéMat® duurzamer en veiliger dan de alternatieven. Dit komt doordat de BéVéMat® een uitstekende remvertaging geeft (zie de testresultaten van de remproeven in rubriek 7) en uiterst stabiel blijft.
[04] Toepassing
Stevig fundament
Een goede fundatie is bij zware belasting belangrijk. Een draagkrachtige ondergrond, bijvoorbeeld een laag van minimaal 15 centimeter puingranulaat met daarop circa vijf centimeter vulzand is een stevige basis. Als bovenste laag mag in geen geval zand-cement-stabilisatie worden toegepast. De fundatie dient voldoende breed te zijn om afschuiven van de tegels te voorkomen.
Tevens dient er op gelet te worden dat na het zagen of frezen geen stukken asfalt blijven zitten. Dit kan namelijk breuk veroorzaken als gevolg van ongelijke oplegging.
 
Om het verkeersremmend effect te bevorderen en de grasgroei te stimuleren dienen de grasbetontegels altijd met de gootjes haaks op de rijrichting te worden aangelegd. Dit zorgt tevens voor een betere afvoer van regenwater naar de berm.
 
Grasgroei bevorderen
Om grasgroei te bevorderen, verdient het aanbeveling de grasbetontegels te vullen met teelaarde, waarna de gootjes weer leeggeveegd dienen te worden. Enerzijds om te voorkomen dat het jonge, opkomende gras onmiddelijk kapot gereden wordt, anderzijds omdat leeg geveegde gootjes het verkeersremmend effect aanzienlijk verhogen. De grasbetontegels kunnen met een grasmengsel van eigen keuze ingezaaid worden.
[05] Verwerking
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
 
 
In de afgelopen jaren heeft v.d. Bosch Beton zich gespecialiseerd in grasbetontegels, waarbij intussen een uitgebreid assortiment is ontstaan. Standaard types worden bijgestaan door grasbeton voor zwaar verkeer, vlakke blokken, grasverbandtegels, Nokkentoptegels® en BéVéMat®.
 
Grasbetontegels
 
Kwaliteitsgarantie
Alle types grasbetontegels vallen binnen BBB keur 1, de interne kwaliteitsgarantie van v.d. Bosch beton*
 
   
 
 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van v.d. Bosch Beton b.v. zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2007), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), alsmede de Aanvullende Leveringsvoorwaarden v.d. Bosch Beton b.v.
 
 
Omdat wij verzekerd zijn bij Euler Hermes kredietverzekeringsmaatschappij, zijn ook de door haar gestelde voorwaarden van toepassing.  
[07] Kwaliteit en garantie
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
 
 
Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.
 
Ecoton® Milieukeur
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton.
 
 
Duurzaam Bouwen met v.d. Bosch Beton*
Sinds de nationale DUBO-dag 2008 beschikt v.d. Bosch Beton* over het certificaat Duurzaam Bouwen. De overheid heeft zichzelf verplicht per 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De betonindustrie loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Als innoverende producent, wil v.d. Bosch Beton* niet afwachten tot 2010. Met producten als Ecoton® (hergebruik van materialen), DuraSilent® (stille straatstenen), de 100% kleurvaste natuurlijke producten Novacolor® en Duracolor®, machinale verwerking van betonproducten en een Arbo-technisch verantwoord productieproces lopen wij voorop. Waarom wachten tot 2010 met duurzaam inkopen, als het nu al kan?
 
 

 

[08] Milieu en gezondheid
Verpakkingsoverzicht
Hieronder kunt u een verpakkingsoverzicht downloaden met productinformatie,
aantallen met pak of laag, vierkante meter en volle vracht.
Heeft u een gedrukte versie van het verpakkingsoverzicht? Dan kunt u
hier controleren wat de wijzigingen sindsdien zijn.
 
BéVéMat®
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[10] Rekenmodel
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
Klik hier om de bestekservice te starten.

[11] Bestektekst
Overzicht levertijd
 
Grasbeton is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen. Let u alstublieft op onze levermogelijkheden. Een overzicht hiervan vindt u in het onderstaande overzicht.
 
 
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[13] Artikelgegevens
Documentatie BéVéMat®
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
2.09 - BéVéMat®
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie