Basaltic® steen

 
Productkenmerken
  • Fraaier en schoner straatbeeld; neemt vuil en water op.
  • Gegarandeerd vorstvrij.
  • Leverbaar in talrijke formaten.
  • Kwaliteit: NEN-EN 1338 KOMO-keur
  • Klik hier voor het overzicht kleuren & levertijd
 
[01] Producttypering
Formaat
21,1 x 10,5 cm
 
Diktes / Gewicht
8 cm / 4,0 kg


Grijs 3600

Rood 3501

Zwart 3602

Groen 4246

Onderstaand is een verkorte samenvatting uit de Europese norm NEN-EN 1338 KOMO-keur en de daaruit voor Nederland gekozen klassen. Ze pretendeert niet tot in detail volledig te zijn. Voor gedetailleerde informatie raadplege men de norm en het nationale voorwoord.
 
Materiaal
De stenen moeten vervaardigd zijn van beton met een gelijkmatige samenstelling, die voornamelijk bestaat uit cement, zand, grind en/of andere toeslagmaterialen. De deklaag waarmee betonstraatstenen kunnen worden uitgevoerd, kan een andere samenstelling hebben dan de onderlaag. Toevoeging van kleurstoffen is toegestaan, mits de kwaliteit van het beton niet wordt aangetast.
 
Vorm en uiterlijk
-
de stenen moeten gelijkmatig van vorm zijn en mogen geen zichtbare structuurgebreken, zoals grindnesten,  holten of scheuren vertonen
-
Betonstraatstenen moeten recht, vlak, haaks en kantig zijn en nagenoeg vrij zijn van bramen en uitsteeksels
-
Stenen kunnen uitgevoerd zijn met vellingkanten. De afmetingen wordt door de fabrikant aangegeven. De gemeten waarde mag hier maximaal twee milimeter van afwijken
 
Deklaag
Indien er een deklaag wordt toegepast, dient deze overal een minimale dikte te hebben van 4 mm. De hechting tussen onderlaag en deklaag moet van een zodanige kwaliteit zijn dat een blijvende verbinding verzekerd is.
 
Formaten en afmetingen
Formaten en afmetingen worden door de fabrikant vastgesteld. Op de individueleproduktbladen staan de maten aangegeven welke v.d. Bosch Beton* hanteert voor haar produkten.
 
Maatafwijkingen
-
Tot een steenhoogte van 100 mm de lengte en de breedte niet meer afwijken dan 2 mm.
De hoogte mag niet meer dan 3 mm afwijken
-
Bij steenhoogte gelijk of hoger dan 100 mm mogen de afwijkingen 1 mm meer bedragen.
-
Van individuele straatstenen mogen onderlinge hoogtematen niet meer dan 3 mm afwijken.
-
Bij diagonale afmetingen groter dan 300 mm mogen de onderlingen diagonale afwijkingen niet groter zijn dan 3 mm.
[02] Vormgeving en afmetingen
Stroefheid
Betonstraatstenen worden geacht voldoende stroef te zijn.
 
Holheid en bolheid
Indien de afmeting van een steen groter is dan 300 mm mag de holheid maximaal 1 mm bedragen. De bolheid mag dan maximaal 1,5 mm bedragen. Dit wordt gemeten met een meetlat van 300 mm. Bij grotere afmetingen wordt gemeten met een meetlat van 400 mm. Hierbij mag de holheid maximaal 1,5 mm en de bolheid maximaal 2 mm bedragen.
 
Splijttreksterkte
De karakteristieke splijttreksterkte voor de straatstenen moet tenminste 3,6 MPa bedragen.
Geen enkel individueel resultaat mag kleiner zijn dan 2,9 MPa of een breuklast kleiner dan 250 N/mm opleveren.
 
Slijtbestendigheid
De breedte van de groef welke ontstaat bij de afslijtproef mag maximaal 23 mm zijn.
 
Vorst-dooizoutbestandheid
Het gemiddelde massaverlies, bepaald volgens de norm mag niet meer bedragen dan 1,0 kg/m˛.
Geen enkele individuele waarde mag meer dan 1,5 kg/m˛ bedragen.
Betonstraatstenen hebben het soms zwaar te verduren. Vooral als ze in strak verband worden gelegd. Op zwaar belaste wegen of terreinen kunnen hoeken na verloop van tijd afsplinteren. Een bekend praktijk probleem, dat u zeker zult herkennen.
 
Onder druk ontstaan de beste producten:
 
BSV Betonstraatstenen®
 
Afstandhouders
v.d. Bosch Beton* heeft hiervoor een blijvende oplossing ontwikkeld: de BSV betonstraatstenen*.
Deze klinker is voorzien van afstandhouders, die zorgen van een speling van 1 milimeter tussen de stenen. Klein genoeg om niet op te vallen, groot genoeg om afsplintering te voorkomen.
De afstandhouders vangen elke beweging op zonder de stenen te beschadigen. BSV betonstraatstenen® van v.d. Bosch Beton* zijn daarom bij uitstek geschikt voor het verharden van bedrijfsterreinen, veel gebruikte parkeerterreinen en wegen in en om woonwijken in aanbouw.
 
BSV-betonstraatstenen® zijn extra bestand tegen vorst- en strooizout
De norm NEN 7000 was altijd een goed indicatie voor de vorst- en zoutbestendigheid van betonprodukten voor de wegenbouw. Sinds het van kracht worden van de Europese norm NEN-EN 1338 KOMO-keur wordt hier een speciale zware beproeving voor gehanteerd. De betonsamenstelling van al onze betonstraatstenen voldoet aan de Europese norm. BSV-betonstraatstenen® en andere betonprodukten van v.d. Bosch Beton* zijn daardoor extra goed bestand tegen vorst en strooizout.
 
Een aantrekkelijk straatbeeld kan vele gezichten hebben. Klassiek, kleurrijk, speels of een combinatie hiervan. Met het omvangrijke programma betonstraatstenen van v.d. Bosch Beton* b.v. is alles mogelijk. Succes verzekerd. Dat geldt ook voor de kwaliteit. Alle stenen worden geleverd in de kwalitatief hoogwaardige BSV®-uitvoering met splintervrije kop.

 

[03] Prestaties en eigenschappen
De Basaltic® steen biedt het beste van twee werelden, is functioneel čn representatief. Een ideale klinker om variaties aan te brengen in grote parkeerterreinen. Resultaat: een fraaier en schoner aanzicht. Dankzij de integrale basalt-structuur neemt de Basaltic® steen vuil en water op. Olievlekken worden praktisch onzichtbaar door de zwarte kleur (andere kleuren op aanvraag). Het opengewerkte oppervlak geeft de bestrating bovendien een duurzaam aanzien. De Basaltic® steen is gegarandeerd vorstbestendig en leverbaar in talrijke formaten, zoals waalformaat, dikformaat, zeskant, Haifa siersteen®, dubbelklinker en sinusprofielklinker®.
 
 
 
[04] Toepassing
1. Het leggen
De straatstenen dienen in een door u gekozen legmotief, met voldoende voegruimte, nooit koud tegen elkaar, gelegd te worden. Voor het leggen heeft u gezorgd voor een juist zandbed, waardoor u de stenen gemakkelijk op gelijke hoogte, haaksheid en in de lijn kunt leggen. Tevens dient u het liefst voor het straten gezorgd te hebben voor een opsluiting van de stenen, d.m.v. opsluitbanden of bij een klein oppervlak een rollaag van dezelfde steen. Het bovenstaande geldt ook voor allerlei andere soorten stenen.
 
2. Voegen vullen/invegen
De voegen van het bestrate oppervlak dienen gevuld te worden met brekerzand, welke een overmaat aan fijne delen bevat. Het invegen of inwassen dient meerdere malen gedaan te worden. Als u de bestrating heeft afgetrild, moet deze nogmaals worden ingezand waarbij het zand enige tijd op het straatwerk moet blijven liggen. NB: Voor de stenen Novacolor® en Duracolor® adviseren wij betonzand i.p.v (grof) brekerzand te gebruiken.
 
3. Aftrillen
Alleen in droge toestand mag het absoluut schoongeveegde straatwerk afgetrild worden, waarbij een werkwijze van laag naar hoog toegepast wordt. De trilplaat overlapt hierbij telkens de helft van de vorige baan. NB: Bij stenen met een oppervlak als de Novacolor® en de Duracolor® dient de trilplaat te zijn voorzien van een kunststof bekleding.
 
4. Gebruik
Het bestrate oppervlak kan direct na het aftrillen en nogmaals bezand (opvullen van de voegen) voor het verkeer worden opengesteld. Voor nadere details over de verwerking van bestratingsproducten verwijzen wij u naar de betreffende publicaties van de Stichting C.R.O.W. bijvoorbeeld publicatie 255 "Machinaal straatwerk" en publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverharding".
 
 
Verwerkingsadvies bijzondere betonstraatstenen
v.d. Bosch Beton* produceert diverse soorten straatstenen met toegevoegde waarde. Deze verdienen meer aandacht bij het verwerken. Straatstenen uit de series Duracolor®, Novacolor®, Fullcolor®, DuraSilent®, Nostalgica® en diverse uitgewassen producten worden vervaardigd van natuurlijke toeslagmaterialen, hebben soms een genuanceerde kleurstelling en kunnen een afwerking zoals klein facet en/of bijzondere deklaag hebben.
Deze stenen dienen met zorg behandeld te worden voor, tijdens en direct na het verwerken. Bijvoorbeeld kunststofbekleding van de trilplaat, het schoonvegen van de bestrating voor aftrillen, het niet gooien c.q. ruw behandelen van materialen tijdens verwerking, etc. Gebruik van een steentransportwagen, betonklinkerklem of alternatieven verdienen de voorkeur boven kieperen met kruiwagen of mechanische opperman.
 
 
Tint- en structuurverschillen
Vanwege het feit dat de deklagen van bovenstaande producten vrijwel uitsluitend van natuurlijke mineralen gemaakt zijn, bestaat de kans dat enig onderling tintverschil in deze producten niet uit te sluiten is. Het verdient daarom aanbeveling bij het verwerken van deze producten de pakketten en lagen goed te mengen. Dus meerdere pakketten tegelijkaanbreken en deze niet laag voor laag, maar verticaal aan te breken. Mocht er dan nog sprake zijn van enig tintverschil dan zal zich dat niet langs grotere vlakken in het straatbeeld aftekenen.
 
Machinale verwerking
Vele producten kunnen machinaal gestraat worden. Echter, niet alle kleuren lenen zich voor iedere methode van machinale verwerking. Afhankelijk van de methode waarop machinaal gestraat wordt, vallen de hiervoor genoemde tintverschillen per pak en laag meer op. In het fabricageproces doet v.d. Bosch Beton* haar best tintverschillen zo veel mogelijk te beperken. Dit is helaas niet volledig uit te sluiten.
Bij genuanceerde kleuren, dus daar waar tintverschillen juist de bedoeling zijn, adviseren wij machinale verwerking met een herbestratingsmachine. Hiermee komt het verband ter plaatse en willekeurig tot stand, waardoor de nuancering het best tot zijn recht komt.
Ook kan de verpakking van belang zijn bij de keuze van apparatuur voor machinale verwerking, bijvoorbeeld bij Sinusprofielklinkers®, BSV-betontegels® of BSV-dubbelklinkers®. De verpakking is bepalend voor de verwerkingswijze. Laat u adviseren door onze afdeling verkoop of klantenservice.
 
 
Zie ook publicatie 255 "Machinaal straatwerk" en publicatie 282 "Mechanisch aanbrengen elementenverharding" van het C.R.O.W.
 
Machinaal blokverband op de kop (keiformaat)
Machinaal keper- / elleboogverband (keiformaat)
Machinale verwerking Sinusprofielklinkers®
 
 
[05] Verwerking
Witte uitslag op beton komt en verdwijnt vanzelf
Witte uitslag op tegels en betonstraatstenen is een bekend probleem, waarvoor (nog) geen afdoende oplossing bestaat. Gelukkig is het geen permanent probleem. Bij normaal gebruik zal de witte uitslag op den duur vanzelf verdwijnen.
 
Documentatieblad "Witte uitslag"
 
Hoe ontstaat witte uitslag?
De witte uitslag ontstaat door een chemische reactie in het cement. Onder invloed van water wordt vrije kalk gevormd, die opgelost in water, via de poriën in het beton doordringt naar het oppervlak. Zodra de kalk in aanraking komt met lucht (kooldioxyde), ontstaat het onoplosbare calciumcarbonaat. Op gekleurde tegels en stenen is deze witte uitslag beter zichtbaar dan op grijze betonbestratingsmaterialen.
 
Primaire en secundaire uitslag
Witte uitslag kan op verschillende momenten ontstaan. Tijdens de fabricage, door invloed van het aanmaakwater (primaire uitslag) of in de praktijk door invloed van regenwater (secundaire uitslag). Primaire uitslag kan ten dele voorkomen worden door een optimale verdichting van de deklaag en een lage water/cement verhouding. Dit biedt echter geen garanties, want de uitslag kan immers ook door regenwater ontstaan. Het ontstaan ervan is afhankelijk van vele (externe) factoren en kan derhalve niet als produktiefout worden aangemerkt.
 
Oplossingen
Zoals gezegd is er weinig aan te doen. Secundaire uitslag kan door schrobben en goed uitspoelen in het eerste stadium van het proces hooguit worden afgeremd. In de praktijk is deze oplossing niet haalbaar. Behandeling met zoutzuur, dat calciumcarbonaat wel kan oplossen is evenmin een optie. Zoutzuur kan het cement aantasten. De enige oplossing is wachten tot het probleem zichzelf oplost.
 
 
 
 
[06] Onderhoud
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogwaardige maatvaste produkten, constante kwaliteit en een buitengewoon gevarieerd aanbod. Dat zij kort samengevat de kenmerken van het programma betonstraatstenen, waarmee v.d. Bosch Beton* in Nederland naam heeft gemaakt.
Betonstraatstenen vormen samen met betontegels en trottoirbanden de hoekstenen van een compleet assortiment bestratingsmaterialen van v.d. Bosch beton*.
 
Betonstraatstenen
 
Kwaliteitsgarantie
De kwaliteit van praktisch alle betonstraatstenen van v.d. Bosch Beton* is gebaseerd op het KOMO certificaat (NEN-EN 1338 KOMO-keur).
 
 
Ecodrain®
Ecodrain® waterdoorlatende bestrating valt onder BBB-keur 1.
 
CE Markering
Vrijwel alle betonstraatstenen uit het brede assortiment van v.d. Bosch Beton* voldoen aan deze Europese Norm NEN-EN 1338 KOMO-keur.
CE Markering betekent niet automatisch "kwalitatief goed". Binnen de norm kan een fabrikant kiezen voor een bepaalde kwaliteitsklasse of zelfs voor helemaal geen klasse. In Nederland kent men aanvullend op het CE merk het KOMO-keurmerk. Indien een betonstraatsteen het KOMO keurmerk draagt is men verzekerd van een op Nederlandse maatstaven toegespitste kwaliteitskeuze. Verder voldoet het KOMO produkt ook automatisch aan het bouwstoffenbesluit.
 
 
Een betonstraatsteen met alleen CE Markering betekent niet automatisch dat het product voldoet aan Nederlandse kwaliteitsmaatstaven en het bouwstoffenbesluit.
 
Klik hier voor meer infomatie over de verschillen tussen KOMO en CE.
   
 
 
 
Op alle rechtsbetrekkingen van v.d. Bosch Beton b.v. zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van betonproducten (2007), zoals gezamenlijk opgesteld door Bouwend Nederland en de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), alsmede de Aanvullende Leveringsvoorwaarden v.d. Bosch Beton b.v.
 
 
Omdat wij verzekerd zijn bij Euler Hermes kredietverzekeringsmaatschappij, zijn ook de door haar gestelde voorwaarden van toepassing.  
[07] Kwaliteit en garantie
Bouwstoffenbesluit
Stenen, tegels, banden, grasbeton enzovoorts van v.d. Bosch Beton* voldoen aan milieueisen die de overheid in samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit heeft opgesteld. Bouwstoffen zonder BSB®-merk mogen in Nederland niet verwerkt worden. Producten van v.d. Bosch Beton* voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.
 
 
Recycling: een logische keuze
Recycling van bouwafval heeft twee belangrijke milieu-voordelen. Het afvalprobleem vermindert en het milieu wordt ontzien doordat er minder natuurlijke grondstoffen nodig zijn. Bouwafval is bovendien uitstekend geschikt als grondstof voor betonbestratingsmaterialen, mits het op de juiste wijze wordt verwerkt.
 
Ecoton® Milieukeur
v.d. Bosch Beton* b.v. is erin geslaagd om op basis van menggranulaat (gebroken puin) bestratingsmatrialen te produceren die voldoen aan de strenge eisen van de KOMO-certificatie. Het gaat daarbij zowel om betontegels, banden als klinkers. Deze betonproducten worden geleverd onder de naam ECOTON®, wat staat voor Economisch en Ecologisch beton.
 
 
Duurzaam Bouwen met v.d. Bosch Beton*
Sinds de nationale DUBO-dag 2008 beschikt v.d. Bosch Beton* over het certificaat Duurzaam Bouwen. De overheid heeft zichzelf verplicht per 2010 voor 100% duurzaam in te kopen. De betonindustrie loopt voorop als het gaat om duurzaam bouwen. Als innoverende producent, wil v.d. Bosch Beton* niet afwachten tot 2010. Met producten als Ecoton® (hergebruik van materialen), DuraSilent® (stille straatstenen), de 100% kleurvaste natuurlijke producten Novacolor® en Duracolor®, machinale verwerking van betonproducten en een Arbo-technisch verantwoord productieproces lopen wij voorop. Waarom wachten tot 2010 met duurzaam inkopen, als het nu al kan?
 
 

 

[08] Milieu en gezondheid

Verpakkingsoverzicht
Kijkt u voor een verpakkingsoverzicht met productinfo, aantallen met pak,
vierkante meter en volle vracht op de verschillende productpagina's.

[10] Rekenmodel
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
 

 
Klik hier om de bestekservice te starten.
 
 
 
[11] Bestektekst
Overzicht kleuren & levertijd
 
Betonstraatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en uitvoeringen. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.
 
Kleurenblad - Standaard, Kleurvastklinkers® en Basaltic® structuur
Kleurenblad - Fullcolor®, Duracolor®, Novacolor®/DuraSilent® en Nostalgica®
 
Let u alstublieft op onze levermogelijkheden. Een overzicht hiervan vindt u in het onderstaande overzicht.
 
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[13] Artikelgegevens
Documentatie Basaltic® steen
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
5.04 - Basaltic® steen
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie
Documentatie Basaltic® steen
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
5.04 - Basaltic® steen
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie