6.04d Verlijmen van natuursteentegels op beton

 
Productkenmerken
  • rotsvaste verankering van plakbanden, bochtbeschermingsblokken, etc.
  • makkelijk te verwerken
  • opvullend vermogen
  • geschikt voor een natte ondergrond
  • minder milieubelastend
  • verwerkbaar tussen 5oC en 25oC
  • banden zijn gedurende 15 minuten nastelbaar
[01] Producttypering
Kleur
Donkergrijs
 
Verpakking
Zakken 25 kg
Pallets van 48 zakken
[02] Vormgeving en afmetingen
Eigenschappen
Leveringsvorm donkergrijze poeder
Soortelijk gewicht 1,4
Korrelgrootte 0 2 mm
Verwerkingstijd ca. 20 min. bij 20C
 
Verhardingstijd
Temperatuur
 30 oC
 20 oC
 5 oC
Aanvang verharding
 20 min.
 45 min.
 1,5 uur
Einde verharding 
 40 min.
 1 uur
 2, 5 uur
 
Druksterkte
Na
 2 uur
 6 uur
 24 uur
 7 dgn.
 28 dgn.
N/mm2
 4
 5,5
 7
 10
 11
 
Aanhechtings op beton
Treksterkte na:
 
2 uur
 1 N/mm2
2 dagen
 > 2 N/mm2 (breuk op beton)
 
Aanhechting op beton
Treksterkte na:
2 uur  > 0,7 N/mm2 breuk op asfalt
[03] Prestaties en eigenschappen
POLTEC 717 is een kant en klare mortel op basis van zand, speciale cementsoorten en toeslagstoffen met de volgende eigenschappen, krimparm, snelle verharding, hoge mechanische weerstand, sterke aanhechting op beton en asfalt, bestand tegen chemische aantasting (zoals dooizouten).
 
Opslag
Vorst- en vochtvrij opslaan en vervoeren is vereist.
 
[04] Toepassing

Het aanbrengen van Poltec 717 hechtmortel
 
Ondergrond
De ondergrond dient daadkrachtig, schoon, vrij van vetten, olie en losse delen te zijn. De ondergrond moet van te voren ruim bevochtigd worden, evenals de onderzijde van het te plaatsen element. Verwijder, voordat de mortel wordt aangebracht, het nog resterende water.
 
Mengen
Mortel: Poltec 717 wordt aangemaakt met schoon water, 3.5 liter per 25 kg poeder. Mengen kan machinaal of met de hand. Meng tot een homogene massa is ontstaan.
Aanbrandlaag: Verdunde mortel d.w.z. l schoon water.
1 deel POLTEC 751 Additief en poeder
 
Aanbrengen
Breng met een borstel een aanbrandlaag aan op de nog natte ondergrond. Zo ook op de natte onderzijde van het nog te plaatsen element. De aanbrandlaag mag beslist niet opdrogen!
Breng met een troffel de aangemaakte POLTEC 717 in de gewenste laagdikte (minimaal 3 mm, maximaal 12 mm) aan op de nog natte aanbrandlaag.
Plaats vervolgens het nog natte element binnen 10 minuten vol en zat in de mortel. Verwijder overtollig matriaal.
 
Nabehandeling
Laat het geheel tenminste 24 uur uitharden, waarna belasting kan plaatsvinden.

Verbruik
2 kg/m2/mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur
Verwerken bij temperatuur tussen 5-35 oC
Dosering
3,5 liter water per 25 kg poeder
 
 
Verlijmen van betonbanden op asfalt of beton
Verlijmen van rotondeblokken op asfalt of beton
Verlijmen van natuurtegels op beton
 
 
Belangrijk
Alle genoemde werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat er schone, stof/vetvrije en draagkrachtige ondergrond ontstaat, die geschikt is voor de hieronder omschreven producten.
 
Voor verbruik e.d. zijn de richtlijnen in de Poltec productbladen bindend.
 
Omschrijving
1.
Reinig het oppervlak waarop de aanbrandlaag en mortel moeten worden aangebracht met een borstel, zodat alle losse delen, vervuilingen etc. worden verwijderd.
2.
Bevochtig de onderzijde van de te plaatsen betonband zodanig dat deze volledig nat is. Eveneens het oppervlak bevochtigen, waarop de aanbrandlaag en mortel moeten worden aangebracht. Zorg dat er geen water op blijft staan.
3.
Breng met een borstel een aanbrandlaag aan op de nog natte (asfalt of betonnen) ondergrond.
Zo ook op de nog natte ondergrond van de te plaatsen betonband. De aanbrandlaag bestaat uit verdunde mortel, d.w.z. 1 deel schoon water, 1 deel Poltec additief en Poltec 717 Hechtmortel. De aanbranding mag beslist niet opdrogen!
4.
Meng machinaal 25 kg. Poltec 717 Hechtmortel en 3,5 liter schoon water tot een plastische mortel.
5.
Breng met een troffel de aangemaakte Poltec 717 Hechtmortel aan op de nog natte aanbrandlaag in een dikte van minimaal 3 mm of maximaal 10 mm.
6.
Plaats de nog natte betonband binnen 10 minuten vol en zat in de Poltec 717 Hechtmortel en verwijder overtollig materiaal. Strijk de ontstane voeg tussen de band en de ondergrond glad af.
7.
Laat het geheel tenminste 24 uur uitharden, waarna belasting kan plaatsvinden.
 
 
Verlijmen van rotondeblokken op asfalt of beton
Belangrijk
Alle genoemde werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat er schone, stof/vetvrije en draagkrachtige ondergrond ontstaat, die geschikt is voor de hieronder omschreven producten.
 
Voor verbruik e.d. zijn de richtlijnen in de Poltec productbladen bindend.
 
Omschrijving
1.
Reinig het oppervlak waarop de aanbrandlaag en mortel moeten worden aangebracht met een borstel, zodat alle losse delen, vervuilingen etc. worden verwijderd.
2.
Bevochtig de onderzijde van het te plaatsen rotondeblok zodanig dat deze volledig nat is. Eveneens het oppervlak bevochtigen, waarop de aanbrandlaag en mortel moeten worden aangebracht. Zorg dat er geen water op blijft staan.
3.
Breng met een borstel een aanbrandlaag aan op de nog natte (asfalt of betonnen) ondergrond.
Zo ook op de nog natte ondergrond van het te plaatsen rotondeblok. De aanbrandlaag bestaat uit verdunde mortel, d.w.z. 1 deel schoon water, 1 deel Poltec additief en Poltec 717 Hechtmortel. De aanbranding mag beslist niet opdrogen!
4.
Meng machinaal 25 kg. Poltec 717 Hechtmortel en 3,5 liter schoon water tot een plastische mortel.
5.
Breng met een troffel de aangemaakte Poltec 717 Hechtmortel aan op de nog natte aanbrandlaag in een laagdikte van circa 12 mm.
6.
Plaats de nog natte rotondeblok binnen 10 minuten vol en zat in de Poltec 717 Hechtmortel en verwijder overtollig materiaal.
7.
Laat het geheel tenminste 24 uur uitharden, waarna belasting kan plaatsvinden.
 
 
Verlijmen van natuurtegels op beton
Belangrijk
Alle genoemde werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat er schone, stof/vetvrije en draagkrachtige ondergrond ontstaat, die geschikt is voor de hieronder omschreven producten.
 
Voor verbruik e.d. zijn de richtlijnen in de Poltec productbladen bindend.
 
Voorbehandeling van de ondergrond
1.1
Verwijder de cementhuid van de betonnen ondergrond, bijvoorbeeld door middel van stralen onder hoge druk.
1.2
Reinig het oppervlak waarop de mortel moet worden aangebracht met een borstel of bezem, zodat alle losse delen, vervuilingen etc. worden verwijderd.
1.3
Bevochtig dit oppervlak. Zorg dat er geen water op het oppervlak blijft staan.
1.4
Breng met een borstel een aanbrandlaag op de nog vochtige ondergrond aan. De aanbrandlaag bestaat uit een mengsel van Poltec 717 aangemaakt met een vloeistof bestaande uit 1 deel Poltec 75 l (Additief) en 1 deel schoon water. Laat deze aanbrandlaag niet opdrogen!
Aanbrengen Poltec 717
2.1
Meng machinaal 25 kg. Poltec 717 Hechtmortel met 3,5 liter schoon water tot een plastische mortel.
2.2
Breng met een troffel een overmaat Poltec 717 aan op de nog vochtige aanbrandlaag. Het verbruik van de mortel is ca. 2 kg/m2.
Plaatsen van de natuursteentegels
3.1
Bevochtig de vooraf aan de onderzijde schoongemaakte tegels met schoon water totdat verzadiging optreedt.
3.2
Breng direct daarna met een borstel Poltec 751 aan op de nog vochtige onderzijde van de tegels aan. Niet laten opdrogen!
Het verbruik van de Poltec 751 is circa 110 gr/m2
3.3
Plaats de tegel vol en zat in de aangebrachte Poltec 717 en zorg dat zich tenminste 5 mm mortel onder de tegels bevindt. Bij dikkere lagen kan split 2/6 aan de Poltec 717 worden toegevoegd (maximaal 8 liter split bij 4 liter water).
3.4
Verwijder overtollige mortel en werk de ontstane voeg af
3.5
Laat het geheel minimaal 24 uur uitharden zonder te belasten.

 

 
 
[05] Verwerking
Over de kwaliteit van betonbestratings materialen kunnen we kort zijn. Die moet goed zijn.
v.d. Bosch Beton* b.v. geeft die garantie, zwart-op-wit, zonder restricties. Onze producten worden met de meeste zorg geproduceerd en voldoen aan alle kwaliteitsnormen die in de wegenbouwwereld worden gehanteerd.
 
 
De kwaliteit van het productieproces en onze producten wordt nauwkeurig bewaakt aan de hand van I.K.B.-normen (I.K.B. staat voor Interne Kwaliteits Bewaking). Daarnaast voert het KIWA minimaal tien keer per jaar onafhankelijke productiecontroles uit om de kwaliteit van onze productieproces te toetsen.
 
Een officieel bewijs van kwaliteit is het KOMO certificaat, dat nagenoeg op al onze producten van toepassing is. Ook voor producten waar geen productcertificaten gelden hanteren wij strenge normen. v.d. Bosch Beton* b.v. heeft hiervoor een eigen certificaat ontwikkeld, het BBB keur 1. Naast de producten is ook het systeem gecertificeerd ISO 9001, een bewijs dat u bij v.d. Bosch Beton* b.v. in goede handen bent.
 
 
Kortom, geen loze beloftes, maar harde garanties.
Dat is v.d. Bosch Beton* b.v.
 
BRL 2312
voor betonstraatstenen
 
BRL 2313
voor betontegels
 
BRL 2314
voor opsluit- en trottoirbanden
 
BRL 5070
voor het bouwstoffenbesluit
 
IBRL.001
voor overige niet gecertificeerde producten
 
[07] Kwaliteit en garantie
 
In onze bestekservice vindt u STABU en RAW bestekteksten:
 
Klik hier om de bestekservice te starten.

[11] Bestektekst
Documentatie 6.04d Verlijmen van natuursteentegels op beton
Hieronder kunt u de productbladen downloaden
met productinfo en afbeeldingen.
 
6.04 - 6.04d Verlijmen van natuursteentegels op beton
 

Bovenstaande documentatie kunt u openen
met bijvoorbeeld
Adobe Acrobat Reader.
[14] PDF Documentatie