Utopis® PDF-generator

De Utopis® PDF-generator biedt de fabrikant de mogelijkheid om vanuit de Utopis® database PDF-productbladen te genereren die door de raadpleger van de website kunnen worden ingezien dan wel kunnen worden gedownload. De inhoud en opmaak van het PDF-productblad wordt door de fabrikant bepaald. Zo kan hij besluiten slechts een beperkt gedeelte van de productinformatie daadwerkelijk in het PDF-blad op te nemen. Ook de volgorde van de teksten kan worden beïnvloed.

bewerken van de brontekst bewerken van de brontekst in de database
het bewerken van het sjabloon het bewerken van het sjabloon voor het PDF-productblad
rechts de PDF-button waarmee het productblad kan worden gedownload Utopis® productinformatie (Rubriek [5] Verwerking) op de website. Rechts de PDF-button waarmee het productblad kan worden gedownload.
het PDF-productblad in de Acrobat-Reader. Het PDF-productblad in de Acrobat-Reader.