Glanzende, transparante houtafwerking voor buiten op basis van speciale alkydharsen
Cetol TGL Plus  -  
[01] Producttypering
[02] Vormgeving en afmetingen
[03] Prestaties en eigenschappen
[04] Toepassing
[05] Verwerking
[06] Onderhoud
[07] Kwaliteit en garantie
[08] Milieu en gezondheid
[09] Tekening
[10] Rekenmodel
[11] Bestektekst
[12] Systemen
[13] Artikelgegevens
Algemeen
Belangrijkste eigenschappen Uitstekend bestand tegen UV-straling, waardoor een optimale elasticiteit is gewaarborgd.
  Optimaal houtbeschermend door hoge UV-absorptie.
  De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd.
  Hoog laagdiktebereik.
  Blijvend waterafstotend.
  Goed glanshoudend.
  Niet vuilaanhechtend.
[01] Producttypering
Verdere informatie
Verpakking 1 l en 2,5 l.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking minimaal 24 maanden.
Kleurassortiment 11 transparante houtkleuren en 27 niet houtkleuren.
  Alle kleuren kunnen onderling, in een willekeurige verhouding, worden gemengd.
  De uiteindelijke kleur van Cetol TGL Plus wordt mede bepaald door de houtsoort waarop het wordt aangebracht.
[02] Vormgeving en afmetingen
Eigenschappen
Glansgraad Hoogglans.
> 80 GU/20░ (ISO 2813).
> 85 GU/60░ (ISO 2813).
Afleveringsviscositeit Ca. 0,31 Pa.s/23░C.
Dichtheid Ca. 0,91 kg/dm3.
Vaste stofgehalte Ca. 52 gew.% = ca. 44 vol.%.
Vluchtige organische stoffen (VOS) 420 g/l.
Droging bij 20░C/65% RV Stofdroog na: ca. 4 h.
  Overschilderbaar na: ca. 16 h met een volgende laag Cetol TGL Plus.
Vloei´ng Goede vloei´ng, waardoor een maximale, constante laagdikte wordt verkregen.
Buitenduurzaamheid Transparante houtkleuren: in een 3 lagen systeem 4-5 jaar. Niet houtkleuren: in een 3 lagen systeem 3-4 jaar. Cetol TGL Plus kleurloos is uitsluitend buitenduurzaam als het in systemen wordt gebruikt waarbij ten minste vooraf drie transparante Cetol-kleurlagen (nieuwe kwaliteit) zijn toegepast. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van de houtconstructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de wijze van aanbrengen van het product, de ligging van het object e.d.
[03] Prestaties en eigenschappen
Toepassing Op geveltimmerwerk van loof- en naaldhout. Zeer geschikt voor toepassing op maatvaste constructies: kozijnen, ramen en deuren.
[04] Toepassing
Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities Omgevingstemperatuur: 5-35░C.
Beneden 10░C treedt drogingsvertraging op.
  Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.
Verwerkingsmethoden Met de kwast.
Verwerkingsgegevens Kwast
  Type verdunning: terpentine.
  Hoeveelheid verdunning: 5-10% (voor toepassing als eerste laag op nieuw of kaal gemaakt hout).
Reiniging gereedschap Met terpentine.
Geadviseerde laagdikte per laag Droog: 35 micrometer = nat 80 micrometer.
  De totale droge laagdikte van een Cetol TGL Plus-systeem dient ca. 60 micrometer te zijn.
Praktisch rendement 10-13 m2/l.
  Het rendement is sterk afhankelijk van de houtsoort, de applicatiemethode en de applicatie-omstandigheden.
[05] Verwerking
Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is be´nvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.
[07] Kwaliteit en garantie

Veiligheidsinformatie

Vlampunt 40░C.
Wettelijke voorschriften De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
OPENVB
.
[08] Milieu en gezondheid
[11] Bestektekst
Systemen
Kwaliteit van hout
Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 ôHouten gevelelementenö).
Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903.
Nieuw houtwerk
Twee lagen Cetol Novatech of Cetol TGL Plus in de gewenste kleur aanbrengen.
Waar nodig repareren met Componex WR.
Afwerken met Cetol TGL Plus in de gewenste kleur.
Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het noodzakelijk de lagen zo spoedig na elkaar aan te brengen.
De periode tussen het aanbrengen van de lagen mag niet langer zijn dan ÚÚn maand.
Onderhoud
 
Afhankelijk van de toestand van het werk, het behandelde houtwerk goed reinigen en schuren. Eventuele gebreken herstellen en het gehele werk overstrijken met Cetol TGL Plus in de gewenste kleur of kleurloos.
 
 
IndustriŰle voorbehandeling
Voor verwerking in de timmerindustrie adviseren wij Cetol WM 670 toe te passen. Dit transparante grondmateriaal is verwerkbaar door middel van dompelen en (hot)-airless spuiten.
Doorgaans wordt Cetol WM 670 in de timmerfabriek in twee lagen aangebracht, waarbij een droge laagdikte van 100 micrometer wordt bereikt. Op de bouwplaats wordt dan, na bijwerken van eventuele gebreken, afgewerkt met Cetol TGL Plus kleur.
 
 
 
Afdekken van horizontale delen
Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen.
 
Merbau
 
Merbau bevat donker gekleurde inhoudsstoffen die gemakkelijk in water oplossen en naar buiten treden (uitbloeden). Om dit te voorkomen, dient Merbau niet onbehandeld in de bouw te worden geplaatst, maar tevoren in de werkplaats met ten minste twee lagen Cetol TGL Plus of Cetol WM 670 te worden behandeld.
Op de bouwplaats kan dan met ÚÚn laag Cetol TGL Plus kleur worden afgewerkt.
 
 
 
Toepassing over andere producten
Cetol TGL Plus kleur is ook toepasbaar over intacte transparante beitsen en Cetol Novatech.
Niet intacte lagen volledig verwijderen en vervolgens behandelen als voor nieuw werk is aangegeven.
 
 
Behandeling van glassponningen, weg te metselen delen e.d.
 
Glassponningen, glaslatten (rondom), achterkanten van beschietingen e.d. altijd tweemaal behandelen.
Weg te metselen delen tweemaal behandelen met Cetol TGL Plus.
 
 
Meer informatie
 
Zie voor meer informatie over de toe te passen systemen infoblad 1310.
[12] Systemen
Verdere informatie
Verpakking 1 l en 2,5 l.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking minimaal 24 maanden.
Kleurassortiment 11 transparante houtkleuren en 27 niet houtkleuren.
  Alle kleuren kunnen onderling, in een willekeurige verhouding, worden gemengd.
  De uiteindelijke kleur van Cetol TGL Plus wordt mede bepaald door de houtsoort waarop het wordt aangebracht.
[13] Artikelgegevens
Download technisch documentatieblad